(LKDAF)

Šodien, 2016.gada 19.augustā  Arodbiedrību namā Vaļņu ielā, Vecrīgā, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības telpās norisinājās UNI-Latvia alianses pirmā tikšanas, kurā stiprinājām 2016.gada 6.jūnijā izveidoto četru arodbiedrību – Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB), Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības (LTDA), Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) un arodbiedrības „LAKRS” – aliansi. Visas četras nozaru arodbiedrības ir starptautiskās arodbiedrību centrāles Union Network International (UNI Global Union) dalīborganizācijas no Latvijas.

 

No kreisās: LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, LSAB prezidente Irēna Liepiņa, LTDA priekšsēdētāja Maira Muceniece un „LAKRS” valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš

UNI-Latvia alianse apvieno vairāk kā 10 000 biedru sakaru un digitālo pakalpojumu, publisko pakalpojumu un transporta, tirdziniecības un kultūras nozarēs.

UNI-Latvia alianses galvenie vienošanās punkti:

1. UNI-Latvia alianses mērķis ir globālās arodbiedrības UNI Global un UNI-Europa mērķu izpilde attiecīgajās nozarēs Latvijā, transnacionālo korporāciju atbildības veicināšana, arodbiedrību izaugsme, inovatīva, proaktīva un eiropeiska darbība biedru tiesību un interešu aizstāvībā.

2. UNI-Latvia alianse iestājas par jaunām un efektīvām metodēm biedru interešu aizstāvībā, pieredzes apmaiņu, sadarbību un koordinētu jaunu biedru iesaisti.

3. UNI-Latvia alianse iestājas par alianses arodbiedrību rīcībspējas un ietekmes palielināšanu, koplīgumu un ģenerālvienošanās noslēgšanas veicināšanu Latvijā, kā arī koplīgumspējas noteikšanu tikai arodbiedrībām kā kvalificētiem darbinieku pārstāvjiem.

4. UNI-Latvia alianse iestājas par to, lai vismaz viens pārstāvis no UNI-Latvia alianses būtu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības valdes loceklis.

Informāciju sagatavoja

 

 

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs sadarbībā ar LSAB prezidenti Irēnu Liepiņu