(LKDAF)

            2024.gada 8.maijā Mākslu izglītības kompetences centra (MIKC) “Nacionālā Mākslu vidusskola” Jaņa Rozentāla Mākslas skolā Slokas ielā 52B, Rīgā, uz kārtējo sanāksmi pulcējās Kultūrizglītības padome (KIP). Iesākumā skolas vadītājs Jānis Dukāts izrādīja skolas jaunās telpas un darbnīcas.

KIP darba kārtībā bija sekojoši jautājumi

  1. Drošas mācību vides nodrošināšana kultūras jomas mācību iestādēs – informēja Kultūras ministre Agnese Logina,

2. Ieskats UNESCO kultūras un mākslas ietvardokumentā – par to pārskatu sniedza UNESCO

    Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika,

3.  Kultūrizglītības nozares attīstības stratēģija 2023.–2027.gadam – Kultūras ministrijas (KM)   Valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš atzina, ka tā vēl būtu jāpapildina, tādēļ to izskatīs nākošajā sanāksmē;                                                                               

4. Par profesionālo kvalifikācijas prasību izstrādi profesionālai kvalifikācijai “Mūziklu dziedātājs” 4.PKL un 6.PKL, un profesionālās bakalaura studiju programmas “Mūzika un skatuves māksla” jaunas apakšprogrammas “Mūziklu dziedātājs” 6.PKL izveidi informēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Studiju virzienu vadītāja  Elīna Šmaukstele, Rīgas Doma kora skolas izglītības apakšprogrammas “Mūziklu dziedātājs” vadītāja Una Stade;                           

5. Ar Latvijas Mākslas akadēmijas plānoto jauno studiju virzienu “Arhitektūra un būvniecība” un maģistra profesionālo studiju programmu “Arhitektūra” iepazīstināja Latvijas Mākslas akadēmijas prorektore studiju darbā, Kuratoru studiju katedras vadītāja  Antra Priede.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                               

LKDAF pārstāvis KIP