Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība

(LKDAF)


Minimālajai algai ir jāaug vienlaikus ar neapliekamā minimuma un vidējās darba samaksas pieaugumu, pavēstīja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

LBAS sniegusi atzinumu par tiesību akta projektu “Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība”. Savukārt 12. un 14.jūnijā Finanšu ministrijā notiks diskusija par potenciālajām nodokļu politikas izmaiņām.                                                    

Centrālās statistikas pārvalde (CSP) maija izskaņā publicēja jaunākos datus par vidējās bruto darba samaksas izmaiņām, kas 2024.gada 1. ceturksnī pieauga par 11% un sasniedza 1623 eiro mēnesī. Jau iepriekš arodbiedrības ir izteikušas priekšlikumu, kas, balstoties uz 2022.gada 4.oktobrī Eiropas Padomes pieņemto Direktīvu par adekvātu minimālo algu Eiropas savienībā, Latvijai par pienākumu uzliek pārņemt direktīvas noteikumus nacionālajos normatīvajos aktos.                                                                                                                                   

Lasīt tālāk

               2024.gada 7.jūnijā Helsinkos notika kārtējā Vispasaules Kultūras, masu mediju un izklaides industrijas Eiropas grupas Izpildkomitejas sanāksme, kura bija saistīta ar Eiropas Komisijas rīkoto semināru “Just Transformation in Live Performance and Film&TV Production” (“Tikai pārvērtības tiešraidē un filmu un TV producēšanā“). Uz abiem pasākumiem bija uzaicināts gan bijušais Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, gan arī jaunais LKDAF priekšsēdētājs Edvīns Krieviņš. 
Lasīt tālāk

2024.gada 30.aprīlī Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sanāksmē arodbiedrības, darba devēji un valsts puse atkal diskutēja par Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) iniciēto vēlmi samazināt darba nespējas lapas apmaksas apmēru un dienu skaitu, kas Latvijas darba devējus padarot nekonkurētspējīgus Baltijas valstu vidū.                                                                                                                            

2024.gada 5.aprīlī, iepriekšējā Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes (KITSA) sanāksmē, dažu darba devēju izteiksmes veids brīžiem pauda nievājošu attieksmi pret Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) argumentiem, lai gan konkrēti fakti liecina tieši par pretējo darba devēju paustajam.     Uz to norāda jau Ekonomikas ministrijas (EM) ziņotais, ka izdevumi par visām darba nespējas lapām (DNL) gada laikā ir vien 0,84% no kopējām darbaspēka izmaksām, līdz ar to DNL ietekme uz darbaspēka izmaksu konkurētspēju patiesi ir niecīga.                                                                                                                                               

Lasīt tālāk

2024.gada 24.aprīlī notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) X Kongress, kura laikā pārskatu par biroja darbību starpkongresu periodā sniedza priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. Kongresa delegāti noklausījās arī Revīzijas komisijas ziņojumu, Tā kā delegāti jau iepriekš bija saņēmuši priekšsēdētāja ziņojumu uz divdesmit četrām lappusēm elektroniskā pasta formā, kongresā tiem tika piedāvāta prezentācija par būtiskākajiem jautājumiem.

Lasīt tālāk

2024.gada 4.martā Latvijas Republikas Prezidents Edgars Rinkēvičs viesojās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) namā Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā, lai tiktos ar LBAS dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem, un pārrunātu jautājumus, kuri ir svarīgi arodbiedrībām kā valdības un darba devēju sociālā dialoga partneriem.

Lasīt tālāk

2024. gada 26. februārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) piedalījās sanāksmē par darbnespējas lapām. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Ekonomikas ministrijas (EM) un Labklājības ministrijas (LM). Veselības ministrija (VM) sanāksmē nepiedalījās, līdz ar to nav zināma viņu nostāja.  

Lasīt tālāk