(LKDAF)

Monthly Archives:

2023.gada 20. janvārī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētais Dzimumu līdztiesības forums. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ikgadējā novērtējumā 2022. gadā Latvijas dzimumu līdztiesības indekss, salīdzinot ar 2021. gadu, ir samazinājies. Kādi ir iemesli dzimumu līdztiesības indeksa samazinājumam? Lai saņemtu atbildi uz šo jautājumu un palūkotos uz citām aktualitātēm dzimumu līdztiesības jomā, LBAS arī organizēja šo Dzimumu līdztiesības forumu. 

Lasīt tālāk

2023.gada 18.novembrī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes (IKZ) komisijas sēdes darba kārtībā bija Kultūras ministrijas (KM) budžeta prioritātes 2023.gadam. Kultūras ministrs Nauris Puntulis, KM Valsts sekretāre Dace Vilsone un Valsts sekretāres vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica deputātus informēja par valdības atbalstīto 2023.gada valsts budžetu KM atbildības jomās.

Lasīt tālāk

2023.gada 11.janvārī Talsu Galvenā bibliotēka rīkoja šī gada pirmo metodisko semināru novada bibliotekāriem., kura laikā viņi iepazinās ar šī brīža aktualitātēm bibliotekārajā jomā, tikās ar arodbiedrības pārstāvi un pārrunāja aktuālos jautājumus ikdienas darbā.

Lasīt tālāk