(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"><figure class="wp-block-image"><img class="hot-random-image" style="width:100%;height:auto" src="https://lkdaf.lv/images/stories/31_05_16/img_1487.jpg" alt="Random image" /></figure> <div class="textwidget"><img class="alignnone wp-image-303 aligncenter" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/viaa.jpg" alt="" width="177" height="94" /> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-302" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/mei_logo.jpg" alt="" width="148" height="93" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-301" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/lpua.jpg" alt="" width="122" height="54" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-299" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/lbas_logo.jpg" alt="" width="170" height="151" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-298" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/KM_logo-300x59.jpg" alt="" width="158" height="31" /></p> <p style="text-align: center;"></p>  </div> </div> </div></div> <div class="lkdaf-layout-cell lkdaf-content"> <article class="lkdaf-post lkdaf-article " style=""> <div class="lkdaf-postcontent clearfix"><div class="navigation"> <div class="alignleft"></div> <div class="alignright"><a href="https://lkdaf.lv/?p=2" title="LKDAF mērķis un uzdevumi" rel="next">LKDAF mērķis un uzdevumi</a> »</div> </div></div> </article> <article id="post-1" class="lkdaf-post lkdaf-article post-1 post type-post status-publish format-standard hentry category-uncategorized" style=""> <div class="lkdaf-postmetadataheader"><h1 class="lkdaf-postheader entry-title">Vēsture</h1></div> <div class="lkdaf-postcontent clearfix"><p style="text-align: center;"><strong>Latvijas Kultūras darbinieku </strong><b>arodbiedrības (LKDAF)</b></p> <p align="center"><b>vēsture</b></p> <p align="center"><b> </b></p> <p>         Tā kā <b>1953.gada 15.martā</b> PSRS Augstākā Padome pieņēma likumu par PSRS ministriju reorganizāciju, tai skaitā likumu par augstākās izglītības, kinematogrāfijas, mākslas lietu, radioinformācijas, poligrāfijas un darba rezervju ministriju apvienošanu vienotā PSRS Kultūras ministrijā, tad radās jautājums arī par vienotas kultūras darbinieku arodbiedrības izveidi PSRS.</p> <p><b>1953.gada 14.aprīlī </b>Maskavā jau notika <b>1.apvienotās kultūras darbinieku arodbiedrības plēnums</b>.</p> <p><b>1953.gada 23.aprīlī </b>kultūras darbinieku arodbiedrības prezidijs pieņēma lēmumu par vienotu kultūras darbinieku arodbiedrību izveidi republikās. Tādēļ arī</p> <p><b>1953.gada 8.maijā </b>sanāca LPSR kultūras darbinieku arodbiedrības republikāniskās komitejas 1.plēnums un revīzijas komisijas organizatoriskā sēde, kuru vadīja kultūras darbinieku republikāniskās komitejas <b>priekšsēdētājs Augusts Meldris</b>, (interesanti, kā viņš nonāca šajā postenī, jo līdz šim nekādu vēlēšanu vai sapulču par šādas arodbiedrības dibināšanu nebija] un kura ievēlēja revīzijas komisijas priekšsēdētāju Jurjāni un sekretāru L.Višņakovu. 1.plēnumā piedalījās:</p> <p>16 delegāti no 20 Mākslas darbinieku republikāniskās</p> <p>komitejas locekļiem,</p> <p>11 delegāti no 19 augstskolu un zinātnisko iestāžu darbinieku</p> <p>republikāniskās komitejas,</p> <p>20 delegāti no poligrāfijas darbinieku republikāniskās</p> <p>komitejas,</p> <p>kopskaitā 47 no 62 delegātiem.</p> <p> </p> <p>1.plēnuma stenogrammā lasāms šāds teksts: “<i>Mi obmeņaļis mņeņijami I sovetovaļis s CK partiji I s rabotņikami objeģiņajemih profsojuzov, i jestj takoje mņeņije</i> – ievēlēt Augstskolu un zinātnisko iestāžu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju Augustu Meldri par kultūras darbinieku arodbiedrības republikāniskās komitejas priekšsēdētāju (viņš bija LVU docents). Par republikāniskās komitejas sekretāru ievēlēja Teodoru Jansonu – poligrāfijas darbinieku republikāniskās komitejas priekšsēdētāju. Tika ievēlēts arī prezidijs 7 cilvēku sastāvā. Plēnumu uzrunāja arī toreizējais kultūras ministrs – biedrs Ostrovs.</p> <p> </p> <p>1953 gadā kultūras darbinieku arodbiedrības pirmorganizācijas bija:</p> <p>1. Kultūras ministrija</p> <p>2. Latvijas Valsts universitāte,</p> <p>3. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija</p> <p>4. Pedagoģiskais institūts</p> <p>5. izdevniecība “LATGOSIZDAT”</p> <p>6. Akadēmiskais teātris</p> <p>7. Cirks</p> <p>8. radiokomiteja</p> <p>9. Operas un baleta teātris</p> <p>10. Valsts konservatorija</p> <p>11. Valsts Jaunatnes teatris</p> <p>12. Krievu drāmas teātris</p> <p>13. Rīgas Lietišķās mākslas skola</p> <p>14. kino “Teika”</p> <p>15. Daugavpils teātris</p> <p>16. kombināts “Māksla”</p> <p>17. L.Paegles Valsts nacionālais teātris</p> <p>18. Muzikālās komēdijas teātris</p> <p>19. kinostudija</p> <p>20. avīze “Liesma”</p> <p>21. 2., 5., 11., 24., 27., 28.tipogrāfijas</p> <p>22. avīze “Zemgales komunists”</p> <p>23. Paraugtipogrāfija</p> <p>24. žurnāls “Karogs”</p> <p>25. avīze “Padomju Jaunatne”</p> <p>26. Grāmatu tirdzniecības pārvalde</p> <p>27. kartogrāfijas fabrika</p> <p>28. Fundamentālā bibliotēka</p> <p>29. Horeogrāfijas skola</p> <p>30. Mākslas (Dailes) teātris</p> <p>31. Valsts filharmonija</p> <p>32. kino “Sarkanā Ausma”</p> <p>33. kinofikācijas pārvalde</p> <p>34. Valsts Mākslas akadēmija</p> <p>35. Latvijas Teātra biedrība</p> <p>36. Marksisma-ļeņinisma universitāte</p> <p>37. Zinātņu akadēmija</p> <p>38. Valsts bibliotēka</p> <p>39. avīze “Sovetskaja Latvija”</p> <p>40. Valsts Revolūcijas muzejs</p> <p>41. M ākslas darbinieku nams</p> <p>42. Rauga rūpnīca (Drožževoi zavod)</p> <p><b> </b></p> <p><b>1953.gada </b>arhīva materiālos varam iepazīties ar</p> <p> </p> <p>Kultūras darbinieku arodbiedrības budžetu,</p> <p>pionieru nometņu budžetu, rajonu kultūras nodaļu vietējo komiteju finansu atskaitēm.</p> <p>Varam uzzināt, ka ir dibinātas Pašpalīdzības kases, kuras darbojās līdz pat 1974.gadam.</p> <p><b> </b></p> <p><b> </b></p> <p><strong><b>Kultūras darbinieku arodbiedrības(KDA) republikāniskās komitejas(RK) </b></strong></p> <p><b> </b></p> <p><b>1.republikāniskā konference</b> notika 1954.gada 25.-26.februārī. Tajā laikā <b>107 </b>pirmorganizāciju delegāti pārstāvēja <b>26 400 </b>biedrus. Priekšsēdētājs bija <b>Augusts Meldris</b>, bet konference ievēlēja jaunu priekšsēdētāju – <b>Pāvelu Prošenkovu</b>, par RK sekretāru ievēlēja Teodoru Jansonu.</p> <p><b> </b></p> <p><b>2.republikāniskā konference </b>notika 1956.gada 30.janvārī. Tajā <b>254 </b>pirmorganizācijas pārstāvēja <b>19 127 </b>biedrus. Šajā konferencē KDA RK priekšsēdētājs jau ir <b>Teodors Jansons</b>, kuru šim amatam jau iepriekš bija izvirzījis Operas un baleta teātris.</p> <p> </p> <p><b>1956.gada </b>arhīva materiālos varam atrast pionieru nometņu “<i>Cīņa</i>” Dubultos un “<i>Liesma</i>” Asaros kapitālremonta tehniskos projektus un nomaksas aprēķinus. Starp citu, pionieru nometnes darbojās līdz pat 1987.gadam.</p> <p> </p> <p><b>3.republikāniskā konference </b>notika 1960.gada 9.februārī, priekšsēdētājs – <b>Teodors Jansons</b>. Konferencē <b>230 </b>pirmorganizācijas pārstāv <b>22 304 </b>biedrus. Konference ievēlēja jaunu KDA RK priekšsēdētāju <b>Almu Lazdenieci</b>, kura līdz tam bija strādājusi Latvijas komunistiskās partijas Centrālajā komitejā par instruktori.</p> <p> </p> <p><b>4.republikāniskā konference </b>notika 1962.gada 29.janvārī, kurā <b>218 </b>pirmorganizāciju delegāti pārstāvēja <b>24 015 </b>arodbiedrības biedru intereses. Par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja <b>Almu Lazdenieci</b>.</p> <p> </p> <p><b>5.republikāniskā konference </b>notika 1963.gada 30.maijā, kad arodbiedrības pirmorganizācijas jau <b>279 </b>iestādēs apvienoja <b>22 383 </b>biedrus. KDA RK priekšsēdētāja joprojām bija <b>Alma Lazdeniece</b>.</p> <p> </p> <p><b>6.republikāniskā konference </b>notika 1965.gada 7.maijā, un kā priekšsēdētājs jau tika minēts <b>Augusts Špons</b>. Šajā konferencē piedalījās delegāti no <b>268 </b>pirmorganizācijām, kuri pārstāvēja <b>23 977 </b>biedrus.</p> <p> </p> <p><b>7.republikāniskā konference </b>notika 1967.gada 18.maijā, KDA priekšsēdētājs bija <b>Augusts Špons</b>. Konferencē piedalījās <b>274 </b>pirmorganizāciju pārstāvji, kurus bija deleģējuši <b>26 857 </b>arodbiedrības biedri. (Interesants bija revīzijas komisijas ziņojums par pārtērētiem līdzekļiem – dažas organizācijas bija pārskaitījušas mazāku biedru naudu dalībmaksu, bet dažādos pabalstos pieprasījušas un saņēmušas daudz vairāk.)</p> <p> </p> <p><b>1967.gada </b>arhīva materiālos uzzinām, ka sakarā ar Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50.gadadienu darba kolektīvi slēdza īpašus kolektīvos darba līgumus (diemžēl neviens paraugs nav saglabājies).</p> <p><b> </b></p> <p><b>8.republikāniskā konference </b>notika 1970.gada 23.janvārī. Arodbiedrības priekšsēdētājs joprojām bija <b>Augusts Špons</b>. Konferencē piedalījās delegāti no <b>315 </b>pirmorganizācijām, kuras apvienoja <b>30 120 </b>biedrus.</p> <p> </p> <p><b>9.republikāniskā konference </b>notika 1971.gada 20.decembrī, priekšsēdētājs <b>Augusts Špons</b>. Konferencē piedalās <b>340 </b>pirmorganizāciju delegāti, kuri pārstāv <b>31 257 </b>biedrus.</p> <p> </p> <p><b>10.republikāniskā konference </b>notika 1976.gada 22.decembrī, priekšsēdētājs <b>Augusts Špons</b>. Šajā gadā arodbiedrība apvieno <b>33 114 </b>biedrus.</p> <p> </p> <p>1979.gada<b> </b>arhīva materiālos ir “<i>Dokumenti par Vissavienības sieviešu sadzīves un atpūtas apstākļu sabiedrisko skati sistēmas uzņēmumos 1977. – 1979.gadā</i>”.</p> <p> </p> <p><b>11.republikāniskā konference </b>notika 1981.gada 26.novembrī, KDA RK priekšsēdētāja jau bija <b>Ņina Braže</b>. 1981.gadā KDA apvienoja <b>35 240 </b>biedrus.</p> <p><b>12.republikāniskā konference </b>notika 1986.gada 1.decembrī, un taajā laikā KDA RK priekšsēdētāja bija <b>Līga Lasmane</b>. Diemžēl kongresa materiāli neatspoguļo arodbiedrības biedru skaitu šajā gadā.</p> <p> </p> <p><b>13.republikāniskajai konferencei </b>it kā vajadzēja notikt 1991.gadā, tomēr astoņdesmito gadu beigas un deviņdesmito gadu sākums ieviesa savas korekcijas vēstures ritumā.</p> <p>Sakarā ar to, ka 1990.gada maijā Latvijas Republikāniskā arodbiedrību padome, kurai pakļāvās visas republikāniskās komitejas, kļuva neatkarīga un reorganizējās par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, arī kultūras darbinieku arodbiedrības republikāniskā komiteja kļuva patstāvīga un neatkarīga un sadarbojās ar LBAS.</p> <p>Tādēļ <b>1991.gada 24.aprīlī </b>sanāca kultūras darbinieku arodbiedrību <b>1.kongress</b>, kurā piedalījās delegāti no <b>474 </b>organizācijām, kuri pāstāvēja <b>45122</b> biedrus, un kurā tika pieņemts lēmums Nr.1 – mainīt nosaukumu: <b>Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija</b>. Kongress arī ievēlēja jaunu priekšsēdētāju – <b>Pēteri Krīgeru</b> un priekšsēdētāja vietnieci Skaidrīti Ulmani.</p> <p>Rīgā vien tajā laikā bija <b>31 908 </b>biedri no visiem Rīgas teātriem, Teātra darbinieku savienības, no visām Rīgas mūzikas skolām, kultūras centriem, kinoteātriem, grāmatu tirdzniecības uzņēmumiem, no visu preses izdevumu redakcijām un tipogrāfijām, no Latvijas TV, radio un kinostudijas, tāpat arī visu sporta un tūrisma iestāžu darbinieki, visas Latvijas radošās savienības un vēl daudzas lielākas un mazākas organizācijas.</p> <p>Arī lauku rajonu kultūras darbinieki bija plaši pārstāvēti, kopskaitā <b>13 214 </b>biedri.</p> <p> </p> <p>90-to gadu sākuma posma pārmaiņas, neatkarības atgūšana, pāreja no plānveida ekonomikas modeļa un tirgus ekonomikas apstākļiem būtiski izmainīja arī ainu Latvijas kultūras jomā. Diemžēl tajā laikā, saskaroties ar finansu grūtībām, daudzi valsts un pašvaldību darbinieki par vienkāršāko variantu uzskatīja tieši kultūras iestāžu slēgšanu. Daudzas kultūras iestādes arī pašas nespēja izdzīvot jaunajos apstākļos, tādēļ varam vērot dramatisku kultūras darbinieku un reizē arī arodbiedrības biedru skaita samazināšanos.</p> <p><b>1992. gadā </b>lauku rajonos kopā ar Jūrmalas pilsētu LKDAF apvienoja <b>8657 </b>biedrus, bet Rīgā 54 dalīborganizācijās bija <b>20 432 </b>biedri, kopskaitā <b>29 089 </b>biedri.</p> <p>Pirmie neatkarības gadi bija laiks, kad visiem gribējās būt ļoti neatkarīgiem, tādēļ arī daudzas organizācijas izstājās no federācijas, pasludinot, ka tagad pašas uzņemsies arodbiedrību funkcijas. Tā tas bija gan ar radošajām savienībām, gan arī ar Rīgas pilsētas teātru darbinieku apvienoto komiteju, kura vēl kādu laiku vāca biedru naudas, kāds tās tērēja, līdz naudas aptrūkās un organizācija iznīka. Tāpat arī Žurnālistu savienība ir deklarējusi, ka ir arodbiedrība, tomēr ar arodbiedrības kompetencē esošiem jautājumiem nenodarbojas.</p> <p>Privatizācijas procesa gaitā mūsu vidū vairs nav grāmatu tirdzniecības apvienības uzņēmumu, ražošanas apvienības “Daiļrade” un kombināta “Māksla” uzņēmumu.</p> <p><b>       1994.gadā </b>lauku rajonos bija <b>6312 </b>biedri, bet Rīgā <b>6167 </b>biedri, kopskaitā <b>12 479 </b>biedri.</p> <p><b>1995.gadā </b>uz LKDAF 3.kongresu savus delegātus izvirzīja <b>66</b> dalīborganizācijas, bet</p> <p><b>1998.gadā</b> LKDAF 4.kongresā bija pārstāvētas <b>61</b> dalīborganizācija ar <b>3050 </b>biedriem.</p> <p>1998.gada 28.novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 4.kongresā Pēteris Krīgers tika ievēlēts par LBAS priekšsēdētāja, un nākošajā LKDAF Padomes sēdē <b>1998.gada 16.decembrī </b>par priekšsēdētāja v.i. līdz nākošajam kongresam, kurš notika 2002.gada 20.aprīlī, tika ievēlēts <b>Aldis Misēvičs</b>.</p> <p><b>       2001.gada 18.aprīlī</b> LKDAF pastāvēšanas 10.gadadienu svinēja <b>64 </b>dalīborganizācijas ar kopējo biedru skaitu <b>3250</b>.</p> <p><b>2002.gada 20.aprīlī</b> notika LKDAF V Kongress, kurā par priekšsēdētāju tika ievēlēts <b>Aldis Misēvičs</b>.</p> <p><b>2006.gada 22.aprīlī</b> LKDAF VI Kongresā piedalījās <b>86</b> dalīborganizāciju vēlēti delegāti, kuri pārstāvēja <b>3369</b> biedru intereses.</p> <p><b>2011.gada 16.aprīlī</b> notika LKDAF VII Kongress, kurā piedalījās delegāti no <b>91</b> dalīborganizācijas.</p> <p><strong>2016.gada 16.aprīlī</strong> notika LKDAF VIII.kongress, kurā piedalījās delegāti no <strong>63</strong> dalīborganizācijām.</p> <p><strong>2019.gada 10.aprīlī</strong> notika LKDAF Ārkārtas kongress, lai apstiprinātu Statūtus jaunā redakcijā, atbilstoši Arodbiedrību likuma prasībām, un ievēlētu arī LKDAF priekšsēdētāju un Revīzijas komisiju. Kongresa delegāti vienbalsīgi apstiprināja LKDAF Statūtu jauno redakciju, kas paredz, ka turpmāk arodbiedrības nosaukums būs Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība, saglabājot saīsināto nosaukuma formu LKDAF, jo tā mūs pazīst Eiropā un pārējā pasaulē. Kongress atkārtoti uz pieciem gadiem ievēlēja Aldi Misēviču par LKDAF priekšsēdētāju, kā arī Revīzijas komisiju iepriekšējā sastāvā.</p> </div> </article> </div> <div class="lkdaf-layout-cell lkdaf-sidebar2"><div id="search-2" class="lkdaf-block widget widget_search clearfix"> <div class="lkdaf-blockcontent"><form class="lkdaf-search" method="get" name="searchform" action="https://lkdaf.lv/"> <input name="s" type="text" value="" /> <input class="lkdaf-search-button" type="submit" value="" /> </form></div> </div><div id="polls-widget-2" class="lkdaf-block widget widget_polls-widget clearfix"> <div class="lkdaf-blockheader"> <div class="t">Aptauja</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"><div id="polls-1" class="wp-polls"> <form id="polls_form_1" class="wp-polls-form" action="/index.php" method="post"> <p style="display: none;"><input type="hidden" id="poll_1_nonce" name="wp-polls-nonce" value="39962a0e18" /></p> <p style="display: none;"><input type="hidden" name="poll_id" value="1" /></p> <p style="text-align: center;"><strong>Vai jūs savā darba vietā esat saskārušies ar darba tiesību pārkāpumiem?</strong></p><div id="polls-1-ans" class="wp-polls-ans"><ul class="wp-polls-ul"> <li><input type="radio" id="poll-answer-1" name="poll_1" value="1" /> <label for="poll-answer-1">Jā</label></li> <li><input type="radio" id="poll-answer-2" name="poll_1" value="2" /> <label for="poll-answer-2">Nē</label></li> </ul><p style="text-align: center;"><input type="button" name="vote" value=" Balsot " class="Buttons" onclick="poll_vote(1);" /></p><p style="text-align: center;"><a href="#ViewPollResults" onclick="poll_result(1); return false;" title="Rezultāti Of This Poll">Rezultāti</a></p></div> </form> </div> <div id="polls-1-loading" class="wp-polls-loading"><img src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/wp-polls/images/loading.gif" width="16" height="16" alt="Loading ..." title="Loading ..." class="wp-polls-image" /> Loading ...</div> </div> </div><div id="recent-posts-2" class="lkdaf-block widget widget_recent_entries clearfix"> <div class="lkdaf-blockheader"> <div class="t">Populārākās</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"> <ul> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1068">05.03.2024: LKDAF pārskats par biroja darbu</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1064">04.03.2024:Latvijas Valsts prezidenta E. Rinkēviča tikšanās LBAS</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1061">26.02.2024: Arodbiedrības nepiekrīt samazināt darba nespējas lapu apmaksas apmēru!</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1058">20.02.2024: Drukas un mediju tehnoloģiju Nozares ekspertu padomē</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1055">10.01.2024: LKDAF atbalsta “Latvijas Radio” arodbiedrības viedokli</a> </li> </ul> </div> </div><div id="archives-2" class="lkdaf-block widget widget_archive clearfix"> <div class="lkdaf-blockheader"> <div class="t">Arhīvs</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"> <ul> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202403'>marts (2024)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202312'>decembris (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202310'>oktobris (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202306'>jūnijs (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202304'>aprīlis (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202303'>marts (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202302'>februāris (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202212'>decembris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202211'>novembris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202210'>oktobris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202209'>septembris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202205'>maijs (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202204'>aprīlis (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202202'>februāris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202112'>decembris (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202109'>septembris (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202106'>jūnijs (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202102'>februāris (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202010'>oktobris (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202009'>septembris (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202008'>augusts (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202003'>marts (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202002'>februāris (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201912'>decembris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201910'>oktobris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201909'>septembris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201905'>maijs (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201904'>aprīlis (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201902'>februāris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201901'>janvāris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201811'>novembris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201810'>oktobris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201809'>septembris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201805'>maijs (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201804'>aprīlis (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201803'>marts (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201801'>janvāris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201712'>decembris (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201710'>oktobris (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201707'>jūlijs (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201706'>jūnijs (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201705'>maijs (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201704'>aprīlis (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201703'>marts (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201702'>februāris (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201612'>decembris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201611'>novembris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201610'>oktobris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201608'>augusts (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201606'>jūnijs (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201605'>maijs (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201604'>aprīlis (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201603'>marts (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201602'>februāris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201601'>janvāris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201510'>oktobris (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201508'>augusts (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201505'>maijs (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201504'>aprīlis (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201502'>februāris (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201201'>janvāris (2012)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201103'>marts (2011)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201102'>februāris (2011)</a></li> </ul> </div> </div></div> </div> </div> </div><footer class="lkdaf-footer"><div class="lkdaf-footer-text"> <p>© 2011-2019.Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība. </div> </footer> </div> </div> <div id="wp-footer"> <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://lkdaf.lv/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=6.5.2' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='gllr_stylesheet-css' href='https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/gallery-plugin/css/frontend_style.css?ver=4.7.1' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='gllr_fancybox_stylesheet-css' href='https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/gallery-plugin/fancybox/jquery.fancybox.min.css?ver=4.7.1' type='text/css' media='all' /> <script type="text/javascript" id="hot_random_image_header-js-after"> /* <![CDATA[ */ const hot_random_image_cover = "https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/hot-random-image/images/hot_random_image.png"; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.5.2" id="comment-reply-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/anti-spam/assets/js/anti-spam.js?ver=7.3.5" id="anti-spam-script-js"></script> <script type="text/javascript" id="custom-script-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpdata = {"object_id":"1","site_url":"https:\/\/lkdaf.lv"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/wp-meta-and-date-remover/assets/js/inspector.js?ver=1.1" id="custom-script-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-polls-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var pollsL10n = {"ajax_url":"https:\/\/lkdaf.lv\/wp-admin\/admin-ajax.php","text_wait":"Your last request is still being processed. Please wait a while ...","text_valid":"Please choose a valid poll answer.","text_multiple":"Maximum number of choices allowed: ","show_loading":"1","show_fading":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/wp-polls/polls-js.js?ver=2.77.2" id="wp-polls-js"></script> <script type="text/javascript" id="gllr_enable_lightbox_ios-js-after"> /* <![CDATA[ */ ( function( $ ){ $( document ).ready( function() { $( '#fancybox-overlay' ).css( { 'width' : $( document ).width() } ); } ); } )( jQuery ); /* ]]> */ </script> <!-- 50 queries. 0,910 seconds. --> </div> </body> </html>