(LKDAF)

Monthly Archives:

24.08.2018: LBAS Dzimumu līdztiesības padome tiekas ar LKDAF dalīborganizācijām Latvijas Nacionālajā operā un baletā

24.augustā, atsaucoties  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ( LBAS) Dzimumu līdztiesības padomes pārstāves, ārējo sakaru koordinatores Ariadnas Ābeltiņas ierosinājumam, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) birojs rīkoja tikšanos Latvijas Nacionālajā operā un baletā (LNOB), kur padomes pārstāvjus uzņēma  LNOB arodbiedrību  – LKDAF arodorganizāciju pārstāvji – Tehnisko darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Oskars Plūme un Administrācijas un vadošā mākslinieciskā personāla arodbiedrības biedre Irbe Treile. Pasākumā piedalījās arī LKDAF priekšsēdētājs Aldis  Misēvičs.  Lasīt tālāk

07.08.2018: Profesijas standarts arī skaņu operatoriem

 

Esam jau jūs informējuši, ka Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir uzsācis realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai“. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir sadarbības partneris šajā projektā. Saskaņā ar 2016.gada 26.aprīļa MK noteikumiem Nr.262 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi” līdz 2018.gada 31.decembrim visiem projekta sadarbības partneriem – LBAS, Latvijas Darba devēju konfederācijai (LDDK) un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei (LOSP) ir jāizstrādā un jāapstiprina 160 profesiju standarti.  Lasīt tālāk