(LKDAF)

Monthly Archives:

2024.gada 30.aprīlī Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sanāksmē arodbiedrības, darba devēji un valsts puse atkal diskutēja par Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) iniciēto vēlmi samazināt darba nespējas lapas apmaksas apmēru un dienu skaitu, kas Latvijas darba devējus padarot nekonkurētspējīgus Baltijas valstu vidū.                                                                                                                            

2024.gada 5.aprīlī, iepriekšējā Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes (KITSA) sanāksmē, dažu darba devēju izteiksmes veids brīžiem pauda nievājošu attieksmi pret Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) argumentiem, lai gan konkrēti fakti liecina tieši par pretējo darba devēju paustajam.     Uz to norāda jau Ekonomikas ministrijas (EM) ziņotais, ka izdevumi par visām darba nespējas lapām (DNL) gada laikā ir vien 0,84% no kopējām darbaspēka izmaksām, līdz ar to DNL ietekme uz darbaspēka izmaksu konkurētspēju patiesi ir niecīga.                                                                                                                                               

Lasīt tālāk

2024.gada 24.aprīlī notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) X Kongress, kura laikā pārskatu par biroja darbību starpkongresu periodā sniedza priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. Kongresa delegāti noklausījās arī Revīzijas komisijas ziņojumu, Tā kā delegāti jau iepriekš bija saņēmuši priekšsēdētāja ziņojumu uz divdesmit četrām lappusēm elektroniskā pasta formā, kongresā tiem tika piedāvāta prezentācija par būtiskākajiem jautājumiem.

Lasīt tālāk