(LKDAF)

Monthly Archives:

Esam jau jūs informējuši, ka Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir uzsācis realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai“. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir sadarbības partneris šajā projektā. Saskaņā ar 2016.gada 26.aprīļa MK noteikumiem Nr.262 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi” līdz 2018.gada 31.decembrim visiem projekta sadarbības partneriem – LBAS, Latvijas Darba devēju konfederācijai (LDDK) un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei (LOSP) ir jāizstrādā un jāapstiprina 160 profesiju standarti.  Lasīt tālāk

2018.gada 1.februārī, atsaucoties Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Madonas novada komitejas priekšsēdētājas Lilitas Cimdiņas aicinājumam, LKDAF priekšsēdētājs devās uz Madonu, lai tiktos ar novada kultūras centru darbiniekiem un informētu par arodbiedrības lomu darba attiecību jautājumu risināšanā.  Lasīt tālāk