(LKDAF)

Monthly Archives:

Lai pārrunātu aktualitātes kultūras nozarē saistībā ar darba samaksas jautājumu risināšanu, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un juriskonsults Daniīls Besko 2.jūnijā viesojās Kultūras ministrijā (KM) un tikās ar ministri Daci Melbārdi, Valsts sekretāru Sandi Voldiņu un Valsts sekretāra vietnieci kultūrpolitikas jautājumos Daci Vilsoni.

Lasīt tālāk

Kā jau pirms kāda laika informēju, Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošanu. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un līdz ar to arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) ir sadarbības partneris šajā projektā, kurā saskaņā ar 2016.gada 26.aprīļa MK noteikumiem Nr.262 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi” līdz 2018.gada 31.decembrim jāizstrādā un jāapstiprina 160 profesiju standarti (PS).  Lasīt tālāk