(LKDAF)

Monthly Archives:

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) izvirzītās streika prasības, kuras tika nosūtītas Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) 2022. gada 18. Augustā, un savu atbalstu ir paudusi vēstulē gan Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei, finanšu ministram Jānim Reiram, gan arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam Arvilam Ašeradenam.                                                                  

LKDAF savās rindās apvieno mākslas un mūzikas skolu pedagogus un uzskata LIZDA kolēģu prasības par loģiskām un pamatotām, un atbalsta tās.

Lasīt tālāk

24. augustā Finanšu ministrijā norisinājās kārtējā Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kurā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) uzstāja, ka nepieciešams panākt vienošanos par minimālās algas paaugstināšanu, sākot ar 2023. gada janvāri.                                                                                                                                     

Diskusijas ievadā Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedza ziņojumu par Ēnu ekonomikas ierobežošanas instrumentiem un veiktajiem pasākumiem ēnu ekonomikas mazināšanai. Sociālie partneri turpināja diskusiju par darba spēka nodokļu sloga mazināšanu, izvērtējot ēnu ekonomikas ierobežošanas instrumentus, to efektivitāti un nepieciešamās izmaiņas to uzlabošanai. 

Lasīt tālāk

2022.gada 18.augustā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF)  sagatavoja un nosūtīja dalīborganizācijām kārtējos informatīvos materiālus par darba tiesību jautājumiem, kā arī par LBAS rīkotajiem kursiem darba aizsardzībā. Dalīborganizācija var lemt par kursu apmaksu (EUR 50,oo) no saviem līdzekļiem. LKDAF  nosūtīja arī informāciju par atlaidi LBAS biedriem DPD pasta piegāžu cenrādī.

20220801iTiesibas-Arodbiedribas-un-darba-deveja-sadarbiba.docx

27.9 kB

20220808iTiesibas-Grozijumi-Darba_likuma.docx

30.7 kB

20220810LBAS-DPD-Atlaide.docx

1.8 MB

20220817LBAS-DA-Kursi.docx

23.4 kB

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                      

LKDAF priekšsēdētājs

2022.gada 17.augustā notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) rosināta tikšanās ar Rīgas domes (RD) Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) direktoru Māri Krastiņu un RD Kultūras pārvaldes priekšnieci Baibu Šmiti par RD 2023.gada budžetu un nepieciešamību palielināt kultūras institūciju darbinieku darba samaksu.                         

Lasīt tālāk

Šodien, 10. augustā, Finanšu ministrijā notika kārtējā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kurā sociālie partneri turpināja diskusiju par darbaspēka nodokļu sloga mazināšanu, izskatot tās scenārijus un ietekmi uz tautsaimniecību un sabiedrību.     Diskusijā tika izskatīti vairāki scenārija darbaspēka nodokļu sloga mazināšanai, tostarp Latvijas Bankas analīze par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) mazināšanu darba devējiem un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumu paaugstināšanu, un Ernst&Young pētījums par nepieciešamajiem uzlabojumiem investīciju piesaistei, kurš arī paredzēja VSAOI samazināšanu.                   

Lasīt tālāk

Otrdien, 2.augustā norisinājās Tautsaimniecības padomes ārkārtas sēde, kurā Ekonomikas ministrija tikās ar sociālajiem un sadarbības partneriem, lai apspriestu pasākumus inflācijas mazināšanai un enerģētiskās neatkarības stiprināšanai. Sanāksmes laikā  padomes locekļi diskutēja par priekšlikumiem inflācijas mazinošiem pasākumiem. Tika izteikti priekšlikumi par publisko uzņēmumu intervenci cenu stabilizācijā, lai mazinātu izmaksas mājsaimniecībām un ražotājiem.

Lasīt tālāk

2022. gada 27.jūlijā Finanšu ministrijā norisinājās kārtējā Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kurā sociālie partneri turpināja diskusiju par darba spēka nodokļu sloga mazināšanu, šoreiz liekot uzsvaru uz ēnu ekonomikas ierobežošanu nodokļu sloga mazināšanas kompensēšanai.                                                                                              

Diskusijas ievadā Finanšu ministrija (FM) sniedza ziņojumu par Ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumiem, rīcībpolitikas rekomendācijām ēnu ekonomikas mazināšanai. FM akcentēja, ka lai mazinātu ēnu ekonomikas līmeni Latvijā, ir būtiski darboties vairākos virzienos, no kuriem viens ir jauns nodokļu kontroles regulējums, kas paredz kontroles uzsākšanu balstoties uz aprēķinu pamata konstatētu nodokļu nomaksas plaisu. Citi pasākumi ietver publiski pieejamu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) noteiktu nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu, nodokļu nomaksas uzlabošanu pasažieru komercpārvadājumu jomā, Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts (SDI konts) administratīvā sloga mazināšanai, u.c. pasākumi ēnu ekonomikas mazināšanai nozaru līmenī.

Lasīt tālāk

2022. gada 13.jūlijā Finanšu ministrijā Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē sociālie partneri, diskutēja par darba spēka nodokļiem un to slogu uz darbiniekiem un darba devējiem Baltijas valstīs.                                                                         

Sēdē darba ņēmēju pusi pārstāvēja LBAS priekšēdētāja vietniece – Anda Grīnfelde, eksperts tautsaimniecības jautājumos – Mārtiņš Svirskis, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja – Inga Vanaga, Latvijas Mežu nozares darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja – Inguna Siņica, Latvijas arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētājs – Aivars Āboliņš, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības prezidents – Igors Pavlovs.

Lasīt tālāk

Vakarā pirms Līgo svētkiem Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) vēstuli ar uzaicinājumu deleģēt savu pārstāvi darbam Kultūrizglītības padomē.                                                                                                                  

Saeima 2022. gada 3. martā pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā, nosakot, ka kultūras nozares un radošo industriju jomas nozares ekspertu padomes (NEP) funkcijas veic Kultūrizglītības padome (turpmāk – Padome). Padomes darbības virsmērķis ir sekmēt kultūras nozares profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, profesionālās izglītības iestāžu, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un to apvienību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos. Padomes darbības koordināciju veic Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – Centrs).

Lasīt tālāk