(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

         Pagastu bibliotēku skaita samazināšana vai to darba laika saīsināšana var izrādīties stratēģiska kļūda, kas traucēs Latvijas attīstībai, tādēļ Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) vērsās ar vēstuli pie Latvijas Pašvaldību savienības un Kultūras ministrijas, lai nepieļautu turpmāku pagastu bibliotēku slēgšanu.

 

15.03.2018

Nr. 1-10/37

Gintam Kaminskim

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdim

Mazā Pils iela 1

Rīga; LV-1050

 

Dacei Melbārdei

LR Kultūras ministrei

Kr.Valdemāra iela 11a

Rīga; LV-1010

 

Par Latvijas novadu un pagastu bibliotēkām

 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) ar bažām seko līdzi notikumiem Limbažu novadā, kurā pašvaldība nolēmusi būtiski samazināt pagastu bibliotēku skaitu ar pamatojumu, ka tādā veidā varēs ieekonomēt novada finanšu līdzekļus.

LKDAF uzskata, ka šis ir kārtējais gadījums, kad pašvaldība aiz skaitļu rindām neredz cilvēkus – ne savus darbiniekus, ne arī sava novada iedzīvotājus. Nemaz jau nerunāsim par pašvaldības uzdevumu – nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem.

LKDAF aicina gan Latvijas Pašvaldību savienību (LPS), gan Kultūras ministriju (KM) nepieļaut tālāku šādas prakses īstenošanu Latvijas novados.

Daudzos pagastos bibliotēka ir vienīgais kultūras un arī sabiedriskās dzīves centrs, jo pēdējos gados tās darbības jomas ir būtiski palielinājušās – bibliotēka vairs nav tikai grāmatu un avīžu vai žurnālu izsniegšanas vai lasīšanas vieta, te cilvēki ierodas arī izmantot interneta pakalpojumus saziņai ar valsts un pašvaldību institūcijām un ar saviem radiniekiem Latvijā un ārzemēs. Un ne tikai.

Pagastu bibliotēkas bieži vien pilda vietējā kultūras centra funkcijas, rīkojot dažādas tematiskās izstādes, daudzveidīgus pasākumus, kā arī tikšanās ar ievērojamiem kultūras (un ne tikai) darbiniekiem.

Vēlos atgādināt, ka pirms vairāk kā 10 gadiem Latvija saņēma Bila un Melindas Geitsu fonda finansējumu, lai paplašinātu pieeju jaunajām tehnoloģijām bibliotēkās.     Publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros fonda dāvātie līdzekļi tika izlietoti, lai visas 874 Latvijas publiskās bibliotēkas saņemtu jaunu datortehniku un programmatūru, lai tajās tiktu ierīkots platjoslas interneta pieslēgums un bezvadu pieeja internetam, kā arī lai apmācītu bibliotekārus strādāt ar jaunajām tehnoloģijām. Bibliotēku un bibliotekāru prestižs un loma sabiedrības acīs būtiski pieauga.

«Tas ir milzīgs solis uz priekšu informācijas pieejamības ziņā un ekonomikas modernizācijā Latvijā,» teica tā laika Kultūras ministre Helēna Demakova. Tā tas arī ir, tikai, kā izrādās, dažas pašvaldības to apzināti vai neapzināti nav pamanījušas.

LKDAF, līdzīgi kā Rakstnieku savienība, uzskata, ka bibliotēku ietekmi uz laukos dzīvojošās sabiedrības daļas dzīves kvalitāti nav iespējams izmērīt konkrētos skaitļos, tāpat kā nav iespējams izteikt aritmētiski šīs pašas sabiedrības intelektuālo un pilsonisko atdevi savam novadam.

Uzskatām, ka bibliotēku skaita samazināšana vai pat to darba laika saīsināšana var izrādīties stratēģiska kļūda, kas traucēs Latvijas attīstībai.

LKDAF aicina Jūs pieņemt lēmumus, kas stiprinātu Latvijas bibliotēkas, jo tām ir un būs svarīga nozīme kulturālas sabiedrības veidošanā Latvijas nākotnē.

 

Cieņā

LKDAF priekšsēdētājs:

Aldis Misēvičs