(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

Esam jau jūs informējuši, ka Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir uzsācis realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai“. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir sadarbības partneris šajā projektā. Saskaņā ar 2016.gada 26.aprīļa MK noteikumiem Nr.262 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi” līdz 2018.gada 31.decembrim visiem projekta sadarbības partneriem – LBAS, Latvijas Darba devēju konfederācijai (LDDK) un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei (LOSP) ir jāizstrādā un jāapstiprina 160 profesiju standarti. 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) kā LBAS dalīborganizācija jau pagājušajā gadā iesaistījās mākslas nozares profesiju standartu „Video operators” un „Video operatora palīgs” izstrādē.

Šogad kārta pienākusi PS „Fotogrāfs” izstrādei, tādēļ LKDAF 5.martā organizēja pirmo PS izstrādes darba grupas semināru, kurš notika Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Kā eksperti tika pieaicināti nozares profesionāļi – Kristaps Kalns – SIA „Laikraksts „Diena”” fotoreportieris, Linda Ratuta – Ropažu Kultūras un un izglītības centra pedagoģe, Rīgas Stila un modes tehnikuma pedagoģe, fotostudijas “LINDA” vadītāja un  SIA “FotoRobs” – valdes locekle, brīvmākslinieks Uldis Greters, kurš patstāvīgi meklē iespējas īstenot savas fotogrāfa prasmes, Dace Laizāne no profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” un Arno Marnics no Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras koledžas.

Darba grupa (no kreisās): Arno Marnics, Dace Laizāne, Kristaps Kalns, Linda Ratuta, Uldis Greters

 

PS „Fotogrāfs” tiks izstrādāti, vadoties pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem „Profesiju standartu / profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes metodika” (2.redakcija, 2017.gads).

Pirmajā darba seminārā eksperti sastādīja profesijas aprakstu, profesijas pienākumu un uzdevumu sarakstu, ar kuriem tiks iepazīstināti arī citi jomas speciālisti.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs