Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība

(LKDAF)

2022. gada 13.jūlijā Finanšu ministrijā Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē sociālie partneri, diskutēja par darba spēka nodokļiem un to slogu uz darbiniekiem un darba devējiem Baltijas valstīs.                                                                         

Sēdē darba ņēmēju pusi pārstāvēja LBAS priekšēdētāja vietniece – Anda Grīnfelde, eksperts tautsaimniecības jautājumos – Mārtiņš Svirskis, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja – Inga Vanaga, Latvijas Mežu nozares darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja – Inguna Siņica, Latvijas arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētājs – Aivars Āboliņš, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības prezidents – Igors Pavlovs.

Lasīt tālāk

Vakarā pirms Līgo svētkiem Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) vēstuli ar uzaicinājumu deleģēt savu pārstāvi darbam Kultūrizglītības padomē.                                                                                                                  

Saeima 2022. gada 3. martā pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā, nosakot, ka kultūras nozares un radošo industriju jomas nozares ekspertu padomes (NEP) funkcijas veic Kultūrizglītības padome (turpmāk – Padome). Padomes darbības virsmērķis ir sekmēt kultūras nozares profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, profesionālās izglītības iestāžu, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un to apvienību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos. Padomes darbības koordināciju veic Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – Centrs).

Lasīt tālāk

2022.gada 30. jūnijā notika Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) organizēta konference “Aktualitātes profesionālajā un pieaugušo izglītībā”. Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts aicināja NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus uz ikgadējo konferenci par aktualitātēm NEP darbā, kā arī profesionālajā izglītībā, īpašu uzmanību šoreiz pievēršot profesionālās izglītības attīstībai un finansēšanai.

Lasīt tālāk

            Atgādinu, ka 2022.gada 18.maijā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) nolēma finansiāli atbalstīt Ukrainas Kultūras darbinieku arodbiedrību, ziedojot EUR 1000 no Starptautiskās darbības fonda līdzekļiem, kas arī nekavējoties tika izpildīts. 10.jūnijā saņēmām pateicības vēstuli no Ukrainas kolēģiem. Mūsu 1000 eiro ir 30000 Ukrainas grivnas, no kurām izmantoti ir 12000.                      

Lasīt tālāk

2022.gada 18.maijā  pēc pusotra gada pārtraukuma atkal klātienē notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) Padomes sēde, kuras laikā  gan tika izskatīti arodbiedrībai svarīgie jautājumi, gan arī atzīmēti tie nozīmīgie notikumi, kurus Covid pandēmijas dēļ nebija iespējams atzīmēt klātienē.

Lasīt tālāk

            Marta mēnesī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija vairākās sēdēs turpināja izskatīt Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumprojektu, līdz 24.martā šīs baznīcas īpašuma tiesības tika nodotas Rīgas Svētā Pētera baznīcas nodibinājumam (Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācu Svētā Pētera draudzes izveidots nodibinājums).                          

Likuma mērķis ir nodrošināt Rīgas Svētā Pētera baznīcas un tās kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību, kā arī izmantošanu sabiedrības vajadzībām.     

Lasīt tālāk

2022.gada 1.martā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) savām dalīborganizācijām nosūtīja pārskatu par biroja speciālistu darbu laika periodā no pagājušā gada decembra līdz šī gada marta mēneša sākumam.(08.12.2021 – 0103.2022).

Lasīt tālāk

2022.gada 15.februārī attālināti notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) Nozares ekspertu padomes (NEP) sēde, kurā eksperti ievēlēja padomes vadību, izvērtēja paveikto un pārrunāja jaunajā gadā veicamos darbus.

Lasīt tālāk

            Saistībā ar Rīgas valstspilsētas 2022.gada budžeta projekta izskatīšanu Rīgas domē Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība vērsās ar aicinājumu pie Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora Māra Krastiņa ar prasību palielināt galvaspilsētas kultūras iestāžu darbinieku darba samaksu, kura būtiski atpaliek no valsts kultūras institūciju atalgojuma:

Lasīt tālāk
Decembrī kā katru gadu
Domāju, kā dzīvi vadu,
Priecājos, ka gads ir galā,
Ka likten’s sargājis, nav stāvējis malā,
Ka visas likstas, ko dzīve mums gādā,
Gājušas garām bez sekām jel kādām!
 
To vēlam ikvienam, kas pazīst mūs,
Lai cerība paliek – gan viss labi būs!
 
————————————- 
Novēlam Jums priecīgus Ziemassvētkus!
Lai godam izdodas aizvadīt Veco gadu
un skaisti sagaidīt Jauno gadu!
Veiksmi un veselību Jaunajā gadā!
———————————— 
Aldis un Inese
LKDAF