Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība

(LKDAF)

 

2017.gada 30.martā notika Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) darbinieku arodbiedrības  sarunas ar administrāciju par Darba koplīguma jautājumiem. No arodbiedrības puses sanāksmē piedalījās Polina Ārīte, RCB darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja un Tamāra Minajeva, Inese Aļošina, un Daina Slicāne, arodkomitejas locekles . RCB administrāciju pārstāvēja Dzidra Šmita, RCB direktore un viņas vietnieces Doloresa Veilande,  Andra Vīta un Linda Štamere, kā arī Sanita Lapiņa, RCB Personāla nodaļas vadītājas p.i. un Inguna Laicāne, RCB juriskonsulte. Pasākumā piedalīties bija aicināti arī Aldis Misēvičs, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs un Daniīls Besko, LKDAF juriskonsults. Lasīt tālāk

2017.gada 21.februārī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) saņēma VSIA „Latvijas Radio” Arodbiedrības vēstuli ar aicinājumu palīdzēt rast risinājumu jau daudzus gadus pastāvošajai nepietiekamā darba samaksas apjoma problēmai „Latvijas Radio”, kura radās 2009.gada ekonomikas krīzes rezultātā un līdz šodienai nav atrisināta.  Lasīt tālāk

2017.gada 2.februārī notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētāja Alda Misēviča saruna ar Kultūras ministrijas (KM) Valsts sekretāra vietnieci kultūrpolitikas jautājumos Daci Vilsoni.

Ierosinājums sarunai nāca no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas arodbiedrības, kura vēlējās noskaidrot otrdien, 7.februārī, plānotās KM delegācijas vizītes mērķi bibliotēkā. KM Bibliotēku un arhīvu nodaļai ir mainījusies vadība, un, tā kā ir zināms, ka nākošgad bibliotēkai ir plānota akreditācija, ka ēka ir sliktā stāvoklī un tai nepieciešams remonts, jaunā vadība vēlas pati savām acīm redzēt reālo situāciju un tikties ar bibliotēkas darba kolektīvu. Lasīt tālāk

2016.gada 7.decembrī notika kārtējā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padomes sēde. Šoreiz mūs laipni uzņēma bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga” struktūrvienības – sporta nama „Daugava” – kolēģi.

LKDAF Padomes darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

1. LKDAF un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā;

2. Jaunu dalīborganizāciju uzņemšana;

3. Juridiskie jautājumi;

4. LKDAF finanšu jautājumi;

5. Dažādi jautājumi.      Lasīt tālāk

2016.gada 6.oktobrī Kultūras ministrijas (KM) Valsts sekretārs Sandis Voldiņš bija uzaicinājis uz tikšanos ministrijas sadarbības partnerus no nevalstisko organizāciju sektora, t.sk. arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētāju Aldi Misēviču.

KM sākusi plānot ministrijas stratēģiju 2017-2019.gadam –  kā tā darbosies tuvākos 3 gadus.

Lasīt tālāk

2016.gada 28.septembrī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs apmeklēja Alojas novada kultūras iestādes, lai informētu par LKDAF darbību un aicinātu strādājošos pievienoties LKDAF biedru pulkam.

Brauciena iemesls gan bija Limbažu novada pašvaldības Limbažu Kultūras nama darbinieku arodbiedrības vēlme izmantot LKDAF Biedra kartes atlaižu programmas iespējas un oktobra sākumā apmeklēt Dailes un Latvijas Nacionālā teātra izrādes. Tikšanās laikā ar Kultūras nama direktori Sandru Miezi tika pārrunātas arodbiedrības un darba devēja sadarbības iespējas ar novada pašvaldību.

Limbažu Kultūras nama direktore Sandra Mieze

Lasīt tālāk

2016.gada 22.septembrī Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera rīkoja konferenci par darba vidē balstītām mācībām un duālās apmācības īstenošanu Latvijā. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā Rolfs Šute, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un LR Ekonomikas ministrijas Valsts sekretārs Juris Stinka.

Konferences iesākumā darba devēju un arodbiedrību pārstāvji diskutēja par sociālo partneru lomu darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

Lasīt tālāk

Šodien, 2016.gada 19.augustā  Arodbiedrību namā Vaļņu ielā, Vecrīgā, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības telpās norisinājās UNI-Latvia alianses pirmā tikšanas, kurā stiprinājām 2016.gada 6.jūnijā izveidoto četru arodbiedrību – Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB), Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības (LTDA), Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) un arodbiedrības „LAKRS” – aliansi. Visas četras nozaru arodbiedrības ir starptautiskās arodbiedrību centrāles Union Network International (UNI Global Union) dalīborganizācijas no Latvijas.

Lasīt tālāk

2016.gada 9 un 10.augustā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs apmeklēja Sēlijas novada kultūras iestādes, lai informētu par LKDAF darbību un aicinātu strādājošos pievienoties LKDAF biedru pulkam.

Tikšanās laikā gan Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas un Daudzeses pagasta bibliotēkas, gan arī Neretas novada Zalves pagasta bibliotēkas darbiniecēm tika nodots informatīvais buklets par LKDAF vēsturi un darbību.

Interesanta saruna par kultūras darbinieku neaizsargātību un arodbiedrības nepieciešamību izvērsās ar Viesītes novada Viesītes Kultūras pils direktori Raisu Vasiļjevu. Arī Viesītes bibliotēkas darbiniekiem šķita interesanta informācija par LKDAF darbību un jautājumu risināšanu ar Latvijas pašvaldībām.

Lasīt tālāk

6.gada 12.jūlijā Ministru kabineta sēdes ietvaros bija paredzēts izskatīt Ministru Kabineta (MK) noteikumus, kuri skar pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidi, taču to izstrādes laikā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nav sadarbojusies ne ar vienu no sadarbības partneriem, tādēļ arodbiedrības vērsās pie Ministru prezidenta ar lūgumu pārcelt izskatīšanas datumu, lai dotu iespēju tām iepazīties ar dokumentu projektu paketi un sniegt savu viedokli.


2016.gada 11.jūlijā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) Latvijas privāto pirmsskolu biedrība (LLPB) un Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) nosūtīja kopīgu vēstuli Ministru prezidentam Mārim Kučinskim un izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim.

 

Lasīt tālāk