Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība

(LKDAF)

Likumi

Galerija

Random image

Sadarbības partneri

 

Sekmīgs sociālais dialogs ir ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības un kvalitatīvu darbavietu radīšanas stūrakmens – tā Rīgā notikušajā sociālo partneru forumā uzsvēra gan Eiropas Savienības (ES) iestāžu un Latvijas valdības pārstāvji, gan Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), citu Eiropas valstu darba devēju organizāciju un arodbiedrību vadītāji, kā arī ES līmeņa sociālie partneri.

 

Lasīt tālāk

2015.gada 11.februāra laikrakstā „Diena” varējām lasīt žurnālista Māra Zandera interviju ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētāju Aināru Dimantu par NEPLP darbības aktualitātēm un jautājumiem, kas skar plānoto „Latvijas Radio” (LR) un „Latvijas Televīzijas” (LTV) apvienošanu.

Sarunas laikā Ainārs Dimants pastāsta par NEPLP  sagatavotajiem priekšlikumiem sabiedriskā medija tālākai attīstībai, ar kuriem padome dosies uz parlamentu jau aprīlī.

Kad Māris Zanders uzdod jautājumu: „Kāda tam visam saistība ar LR kolektīva skepsi pret radio jauno valdi?”, Aināra Dimanta atbilde ir sekojoša:” Neslēpšu, ka jaunās valdes izvēle ir saistīta ar nepieciešamību virzīties uz priekšu. Mums nav vajadzīga valde, kas iet arodbiedrības pavadā, un ka gluži kā boļševiku laikos arodbiedrība būs tā, kas vadīs radio! Mums ir vajadzīga valde, kas spēj uzņemties atbildību par uzņēmuma stratēģisko attīstību, kas saskanētu ar padomes definētām vadlīnijām. ..” (izcēlums mans – A.M.)

Izlasot šo atbildi, rodas pamatotas aizdomas, ka „Latvijas Radio” kolektīvam būs bijusi taisnība, apšaubot NEPLP organizētā konkursa uz valsts SIA „Latvijas Radio” valdes locekļa amatiem rezultātus un norises gaitu. NEPLP ir vajadzīga LR valde, kas ies viņu pavadā – tas nu ir fakts.

Lasīt tālāk

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (saīsināti – LKDAF) ir brīvprātīga, neatkarīga sabiedriska organizācija, kas uz līdztiesības pamatiem apvieno dažādu profesiju kultūras darbiniekus.

 

LKDAF biedri ir strādājošie kultūras un izklaides industrijas iestādēs, neatkarīgi no to finansējuma avotiem:

–          mākslas un mūzikas skolās un augstskolās,

–          amatniecības skolās,

–          sporta skolās,

–          bibliotēkās,

–          muzejos,

–          kultūras namos un centros, tautas namos,

–          kultūras un sporta centros,

–          teātros, kinoteātros, videonomā,

–          Latvijas Nacionālajā operā,

–          orķestros,

–          laikrakstu redakcijās,

–          valsts kultūras pieminekļu aizsardzības iestādēs,

–          televīzijas kompānijās,

–          radio,

–          koncertorganizācijās,

–          sporta bāzēs un sporta organizācijās,

–          spēļu zālēs,

–          arhīvos,

–          reklāmas aģentūrās,

–          zooloģiskajos dārzos,

–          cirkā.

 

LKDAF savu biedru intereses aizstāv

     –     Kultūras ministrijā,

     –     Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā,

     –     Ministru kabineta komitejā,

     –     Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē un tās apakšpadomēs,

     –     pašvaldībās.

 28.02.2011

Nr. 01-16/27

 

  

Valdim Dombrovska k-gam   

Latvijas Republikas Ministru prezidentam

 

                                                                     Andrim Vilka k-gam

                                                                      Latvijas Republikas Finanšu ministram

                                                                    

                                                                     Sarmītei Ēlertes k-dzei

                                                                    Latvijas Republikas Kultūras ministrei

  Lasīt tālāk

{mosmap width=’500’|height=’400’|lat=’56.9445’|lon=’24.10933’|zoom=’17’|zoomType=’Large’|zoomNew=’0’|mapType=’Satellite’|showMaptype=’1’|overview=’0’|text=’LKDAF’|tooltip=LKDAF’|marker=’1’|align=’center’}

Juridiskā adrese: Mazā Krūmu iela 3 – 23,

Rīga, LV-1069

LATVIJA

e-pasts: lkdaf@apollo.lv

www.lkdaf.lv

Aldis Misēvičs

Priekšsēdētājs

Tālrunis: +371 29463620

Inese Fedulova

Grāmatvede

Tālrunis: +371 26369575

1.      LKDAF mērķis un uzdevumi

 

1.1.       LKDAF mērķis ir apvienot kultūras nozarē nodarbinātos kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu savu biedru darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.

1.2.       LKDAF īsteno sekojošus uzdevumus:

1.2.1.         pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru intereses un tiesības valsts un pašvaldību, kā arī citās institūcijās;

1.2.2.         iesaistās visu līmeņu sociālajā dialogā, slēdzot ģenerālvienošanās, vienošanās un darba koplīgumus, kontrolē to izpildi;

1.2.3.         piedalās ekonomiskās un sociālās attīstības dokumentu (programmu), likumu un citu normatīvo aktu izstrādāšanā, veic to likumu projektu un citu normatīvo aktu ekspertīzi, kuri skar kultūras nozarē strādājošo intereses;

1.2.4.         veic savu biedru izglītošanu darba un sociālo tiesību jautājumos, sniedz konsultācijas;

1.2.5.         iesniedz priekšlikumus par pārvaldes institūciju un darba devēju lēmumu grozīšanu, apturēšanu vai atcelšanu, ja tie ir pretrunā ar likumdošanu vai ignorē darbinieku likumīgās intereses un tiesības;

1.2.6.         ierosina, lai tiktu sauktas pie atbildības amatpersonas, kuras neievēro ģenerālvienošanās, līgumus, koplīgumus, spēkā esošo likumdošanu;

1.2.7.         informē kultūras nozarē strādājošos par LKDAF darbību, veicina jaunu biedru iesaistīšanu arodbiedrībā;

1.2.8.         organizē un piedalās pasākumos un akcijās par savu biedru tiesību un interešu aizstāvību;

1.2.9.         nodrošina uz LKDAF bāzes izveidotā Sociālā atbalsta fonda darbību;

1.2.10.     sadarbojas ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, citām Latvijas nozaru un ārvalstu arodbiedrībām, atbalstot strādājošo vienotību cīņā par savām tiesībām;

1.2.11.     līdzdarbojas starptautiskajās arodorganizācijās: Vispasaules kultūras, masu mediju un izklaides industrijas arodbiedrību centrālē (Union Network International – Media & Entertainment International) (UNI-MEI), Vispasaules poligrāfijas nozares arodbiedrību centrālē (UNI-Graphical), Starptautiskajā Aktieru federācijā (Federation Internationale des Acteurs) (FIA), Starptautiskajā Mūziķu federācijā (Federation Internationale des Musiciens) (FIM) un Eiropas Komisijas Darba un sociālo lietu ģenerāldirektorāta sociālā dialoga komisijā.

1.2.12.     īsteno citus uzdevumus, kuri atbilst arodbiedrības mērķa sasniegšanai.