Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība

(LKDAF)

2024.gada 30.aprīlī Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sanāksmē arodbiedrības, darba devēji un valsts puse atkal diskutēja par Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) iniciēto vēlmi samazināt darba nespējas lapas apmaksas apmēru un dienu skaitu, kas Latvijas darba devējus padarot nekonkurētspējīgus Baltijas valstu vidū.                                                                                                                            

2024.gada 5.aprīlī, iepriekšējā Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes (KITSA) sanāksmē, dažu darba devēju izteiksmes veids brīžiem pauda nievājošu attieksmi pret Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) argumentiem, lai gan konkrēti fakti liecina tieši par pretējo darba devēju paustajam.     Uz to norāda jau Ekonomikas ministrijas (EM) ziņotais, ka izdevumi par visām darba nespējas lapām (DNL) gada laikā ir vien 0,84% no kopējām darbaspēka izmaksām, līdz ar to DNL ietekme uz darbaspēka izmaksu konkurētspēju patiesi ir niecīga.                                                                                                                                               

Lasīt tālāk

2024.gada 24.aprīlī notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) X Kongress, kura laikā pārskatu par biroja darbību starpkongresu periodā sniedza priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. Kongresa delegāti noklausījās arī Revīzijas komisijas ziņojumu, Tā kā delegāti jau iepriekš bija saņēmuši priekšsēdētāja ziņojumu uz divdesmit četrām lappusēm elektroniskā pasta formā, kongresā tiem tika piedāvāta prezentācija par būtiskākajiem jautājumiem.

Lasīt tālāk

2024.gada 4.martā Latvijas Republikas Prezidents Edgars Rinkēvičs viesojās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) namā Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā, lai tiktos ar LBAS dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem, un pārrunātu jautājumus, kuri ir svarīgi arodbiedrībām kā valdības un darba devēju sociālā dialoga partneriem.

Lasīt tālāk

2024. gada 26. februārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) piedalījās sanāksmē par darbnespējas lapām. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Ekonomikas ministrijas (EM) un Labklājības ministrijas (LM). Veselības ministrija (VM) sanāksmē nepiedalījās, līdz ar to nav zināma viņu nostāja.  

Lasīt tālāk

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) iepazinās ar “Latvijas Radio” (“LR”) darbinieku arodbiedrības š.g. 9.janvārī Atklātajā vēstulē pausto viedokli par sabiedrisko mediju apvienošanu, kura paredzēta no 2025. gada 1. janvāra. LR darbinieki izsaka šaubas, ka pašreizējais apvienošanas process nenodrošinās SEPLP 2022. gadā izstrādātajā “Koncepcijā par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izveidošanu un darbību” definēto sabiedrisko mediju apvienošanas mērķu sasniegšanu. Koncepcijā plānotie mērķi ir izcilas kvalitātes saturs, atbilstošs finansējums, kam sabiedriskajiem medijiem jāsasniedz vismaz 0,16% no IKP jeb Eiropas vidējo līmeni, modernas tehnoloģijas un infrastruktūra. Izcilas kvalitātes saturs arī ir mērķis, kas šobrīd ir jānodrošina atbilstoši sabiedriskajam pasūtījumam pieejamo finanšu ietvaros. Finansējums 0,16% no IKP apmērā vidējā termiņā nav plānots, bet par tehnoloģiju un infrastruktūras uzlabojumiem nav nekāda konkrēta piedāvājuma vai detalizācijas.

Lasīt tālāk

Gads pagājis, nu Melnais Ūdens Trusis savus darbus beidz,        

Jo Zaļais Koka Pūķis ļaudis aplidot steidz,                                 

Viņš plašumam ļaujas, no debesīm brauc,                                        

Viņš aicina līdzi, pamest rutīnu sauc!

Tikties ar Pūķi – tas piedzīvojums būs,                                        

Ja patiksi viņam – par ceļabiedru veiksme kļūs!                             

Bet neaizmirsti – Pūķis ātri dusmīgs var kļūt,                       

Izrādi cieņu, varbūt Pūķa dārgumus varēsi gūt?

Tas nekas, ka Pūķa ierocis ugunīgā elpa,                                     

Viņš tikai grib, lai mainās apkārtne, telpa!                              

Vēlam visiem Pūķa labvēlību baudīt,                                          

Tad Jaunais gads būs krāsains un jaudīgs!

Novēlam Jums priecīgus Ziemassvētkus!

Lai godam izdodas aizvadīt Veco gadu

un skaisti sagaidīt Jauno gadu!

Veiksmi un panākumus Jaunajā gadā!

Lasīt tālāk