(LKDAF)

         2023.gada 13.aprīlī Latvijas Nacionālā Kultūras centra (LNKC)  telpās notika kārtējā Kultūrizglītības padomes (KIP) sēde. Darba kārtību padomes locekļi bija saņēmuši jau iepriekš.        

Darba kārtībā:

1. Aktualitātes kultūras un radošo industriju jomas nozarēs.                                                                       

2. Latvijas Nacionālā kultūras centra aktualitātes:                                                               

Profesionālās ievirzes izglītības standarts;                                                                       

Profesionālo kvalifikācijas prasību izstrāde;                                                                                

Nozaru ekspertu padomes pārstāvju iesaiste profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijās,                     izglītības programmu licencēšanā;                                                                                             

Valsts konkurss mūzikā Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu                 audzēkņiem;                                                                                                                               

3. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”.

Par  aktualitātes kultūras un radošo industriju jomas nozarēs informēja LNKC izglītības sistēmas eksperte Elita Barisa. Par profesionālās ievirzes izglītības standartu pastāstīja LNKC direktores vietnieks, Kultūrizglītības nodaļas vadītājs Andis Groza, bet LNKC Kultūrizglītības nodaļas referentes Dinas Lilisones tēma bija profesionālo kvalifikācijas prasību izstrāde.                                                  

Savukārt LNKC Kultūrizglītības nodaļas mūzikas izglītības eksperts Kārlis Jēkabsons KIP pārstāvjus iepazīstināja ar valsts konkursa mūzikā Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem rezultātiem. Programmas “Latvijas skolas soma” nodaļas vadītāja Aija Tūna pastāstīja par problēmām, kuras būtu jānovērš, lai skolas somas programmu varētu īstenot pilnībā.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                            

LKDAF priekšsēdētājs