(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2023.gada 17.martā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) saņēma Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vēstuli par LIZDA Padomē nolemto – atsākt izglītības un zinātnes nozares darbinieku streiku, kas tika pieteikts 2022.gada 12.septembrī un atsaukts 2022.gada 17.septembrī, jo tika panākta vienošanās par streika prasību izpildi noteiktos termiņos un apjomā, kas pilnā apmērā nav izpildīta. Vienlaikus ar streika atsākšanu 2023.gada 24.martā tiks organizēts arīnozares darbinieku un atbalstītāju gājiens.          

   LIZDA uzskata, ka nesamērīgi daudzi tiesību akti netiek ievēroti daudzu gadu garumā, amatpersonu attieksme pret izglītības un zinātnes nozari pasliktinās, netiek nodrošināti atbilstoši resursi pilnvērtīgai pārmaiņu ieviešanai. LIZDA aicina atsaukties un pievienoties gājienam, lai kopīgi parādītu izglītības un zinātnes nozares pārstāvju saliedētību, apliecinātu pilsoniskās līdzdalības spēku, prasot no politikas veidotājiem atbildību un cieņpilnu attieksmi turpmāk. LIZDA aicina saliedēt nozares pārstāvju spēkus, lai panāktu pārmaiņas, no kurām atkarīga izglītības un zinātnes nozares attīstība, kas ietekmē katra Latvijas iedzīvotāja ikdienu un Latvijas attīstību ilgtermiņā.                                                                                                                     

LKDAF atbalsta minētās prasības, jo mūsu biedri ir mūzikas un mākslas skolu skolotāji, un nosūtīja vēstuli ar LKDAF viedokli visām iesaistītajām institūcijām:

03.04.2023                                                                                                                                           

Nr. 01-10/12

Edvardam Smiltēnam                                                

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājam    (Edvards.Smiltens@saeima.lv ) 

Arturam Krišjānim Kariņam                        

Ministru prezidentam (pasts@mk.gov.lv )

Andai Čakšai                                                 

Izglītības un zinātnes ministrei (pasts@izm.gov.lv

Arvilam Ašeradenam                                                

Finanšu ministram  (pasts@fm.gov.lv )

Agitai Zariņai – Stūrei                                                 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājai (izglitibas.kulturas.komisija@saeima.lv

Par atbalstu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA)

   Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) pastāvīgi seko LIZDA kolēģu sarunām ar Izglītības un zinātnes ministriju par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izstrādes un darba slodzes sabalansēšanas jautājumiem un ir informēta par LIZDA lēmumu atsākt streiku, kas tika pieteikts 2022.gada 12.septembrī un atsaukts 2022.gada 17.septembrī, jo tika panākta vienošanās par streika prasību izpildi noteiktos termiņos un apjomā, kas pilnā apmērā tomēr nav izpildīta.

LKDAF uzskata, ka streika vienošanās ir izpildīta tikai daļēji, jo LIZDA 2023.gada 17.februārī atkārtoti lūdza Izglītības un zinātnes ministriju un valdību līdz 2023.gada 15.martam pilnībā izpildīt streika vienošanos un:

1)   pieņemt grozījumus MK 05.07.2016. noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.445), nosakot zemākās darba samaksas likmes no 2023.gada 1.septembra, no 2024.gada 1.janvāra un no 2025.gada 1.janvāra, kā arī darba slodzes sabalansēšanas principus no 2023.gada 1.septembra visām pedagogu grupām, par ko LIZDA un IZM vienojās un ko atspoguļoja pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim, kas 2023.gada 1.februārī tika ievietots Tiesību aktu projektu publiskajā portālā;

2)   pieņemt grozījumus MK 21.06.2022. noteikumos Nr.376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (turpmāk – MK noteikumi Nr.376), atbilstoši pedagogu darba samaksas pieaugumam palielinot 5.punktā noteikto mērķdotācijas apmēru uz vienu izglītojamo;

3)   iekļaut likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” pedagogu darba samaksas pieauguma grafika laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu. 

LKDAF savās rindās apvieno mākslas un mūzikas skolu pedagogus un uzskata LIZDA kolēģu prasības par loģiskām un pamatotām, un atbalsta tās.                                                       

Cieņā

Aldis Misēvičs                                                                                                                         

LKDAF priekšsēdētājs

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                         

LKDAF priekšsēdētājs