(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2023.gada 21.februārī Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) jaunajās telpās E.Birznieka-Upīša ielā 20A notika kārtējā  Drukas-un mediju tehnoloģiju (DMT) nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme.

DMT NEP darba kārtība bija sekojoši jautājumi:

  1. Pārskats par 2022.g. aktivitātēm un 2023. gada darba plāns;
  2. DMT NEP sastāva aktualizācija, vadības vēlēšanas;
  3. Ekspertu deleģēšana Valsts izglītības satura centra izstrādāto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijām un priekšlikumi NEP ekspertu deleģēšanai atbilstoši PIL noteiktajām funkcijām;
  4. Par 2013.g. PS Drukas un mediju tehnoloģiju NKS aktualizācijas procesu MK grozījumu, atbilstoši PIL 7panta 2². punktam, ietvaros (saskaņā ar DMT NEP lēmumu decembrī);
  5. E-NKS koncepcija un DMT NEP iesaiste esošās (vecās) kartes vizualizācijas uzlabošanā (tehniskie risinājumi);
  6. Starpsēžu aktualitātes.

NEP koordinatore Ineta Jasmane informēja, ka pārskata periodā notikušas 4 DMT NEP sēdes, 4 elektroniskās saskaņošanas procedūras un citas NEP ekspertu aktivitātes, kuru rezultātā: 

1. Nodrošināta NEP sastāva aktualizācija: 3 organizācijas deleģējušas citu pārstāvi. 

2. Sniegti priekšlikumi par nozarei nepieciešamo izglītojamo skaitu profesionālās izglītības iestādēs (PII),  analizēti dati par izglītojamo skaitu PII nozares izglītības programmās un saskaņota papildus audzēkņu uzņemšana PII 2022. Gadā, un sniegti priekšlikumi par nozarei nepieciešamo izglītojamo skaitu 2023. un 2024.g. gadā. 

 3. Sniegti priekšlikumi un organizētas aktivitātes PII tīkla attīstības un PI programmu plānošanā. 

Būtiski atzīmēt, ka 24.03.2022. DMT NEP locekļi apmeklēja Baltijas Starptautisko akadēmiju, lai iepazītos ar DVB mācību prakses īstenošanas procesiem.  

25.05.2022. organizēta klātienes tikšanās sēdes ietvaros ar PIKC “Rīgas valsts tehnikums” vadību par drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas IP attīstību, izglītojamo uzņemšanas rezultātiem, iepazīšanās ar mācību procesa norisi (ekskursija pa drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas mācību telpām). 

DMT NEP sēdē tika aktualizēts arī dalībnieku sastāvs un ievēlēta jauna priekšsēdētāja – līdzšinējā DMT NEP priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektore Ieva Bečere. Iepriekšējais DMT NEP priekšsēdētājs, SIA “Jelgavas tipogrāfija” ilgtspējas attīstības vadītājs Juris Sīlis un LKDAF un LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs ievēlēti par priekšsēdētājas vietniekiem. 

NEP locekļi apstiprināja ekspertu sarakstu profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem poligrāfijas nozarē un apsprieda aktualizācijas iespējas novecojušajam profesijas standartu projektam poligrāfijas nozarē, īpaši pievēršoties profesijas standarta “Korektors” projekta izstrādei un ieviešanai pieaugušo izglītībā. Publiskajā vidē esot vērojams izteikts stilistiski un gramatiski nekorekts latviešu valodas lietojums, pauda eksperti. Aktualizēta nozaru kvalifikācijas struktūras tehniskā risinājuma pilnveide līdz E-NKS ieviešanai.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                           

LKDAF priekšsēdētājs

Aptauja

Vai jūs savā darba vietā esat saskārušies ar darba tiesību pārkāpumiem?

Rezultāti

Loading ... Loading ...