(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

            Tā jau ir gadiem ilga tradīcija, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) katras jaunas valdības veidošanas procesā iesaistās, iesniedzot savu skatījumu par jautājumiem, kuri tai šķiet būtiski un kurus jaunajai valdībai būtu jārisina, lai nodrošinātu mūsu valsts ilgtspēju un attīstību. Tādēļ LBAS vēršas pie savām dalīborganizācijām un aicina iesniegt savu skatījumu par nozares turpmāko attīstību.

            Arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) sagatavoja un iesniedza savas vēlmes, ko būtu nepieciešams iekļaut valdības Deklarācijā:

LKDAF priekšlikumi Valdības deklarācijai

1. Valdības deklarācijā paredzēt sadaļu „KULTŪRA”

2. Kultūras nozari vērtēt kā līdzvērtīgu izglītībai, medicīnai, aizsardzībai un sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Ja netiek atbalstīta kultūra, rodas apdraudējums Latvijas valsts pastāvēšanai, jo tikai Latvijā var attīstīties latviešu kultūra, ar ko esam interesanti pārējai pasaulei.

3. Rast ilgtermiņa risinājumus nozares darbinieku konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai.

4. Valdības rīcībpolitiku vērst uz Saeimā apstiprinātās „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam” un Eiropas Savienības (ES) stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei  īstenošanu.

5. Nodrošināt Latvijas daudzveidīgā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt tā pilnvērtīgu izmantošanu, pieejamību un aktīvu apriti.

6. Nodrošināt kvalitatīvu Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi, stiprināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktību.

7. Veicināt profesionālās mākslas pieejamību Latvijas reģionos un novados.

8. Veicināt reģionu kultūras un valodas savdabības uzturēšanu un attīstību, stiprinot reģionu identitāti kā kopīgās nacionālās identitātes daļu.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                            

LKDAF priekšsēdētājs