(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

            2022.gada 26.septembrī pēc divu gadu pārtraukuma Briselē klātienē notika Vispasaules Mediju, kultūras un izklaides industrijas arodbiedrību (UNI-MEI) Eiropas nodaļas (Euro-MEI) Izpildkomitejas sēde, kurā piedalījās arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. Šajā amatā viņu atkārtoti ievēlēja UNI-Eiropas 5.Ģenerālkonferencē 2021.gada 27.aprīlī.           

            Euro_MEI Izpildkomitejas darbakārtībā bija jautājumi par kultūras un mediju sektora pārstāvniecību UNI Eiropas Izpildkomitejā, par solidaritāti ar Ukrainas kultūras darbiniekiem, par  Eiropas Savienības likumdošanu, jo īpaši par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu, kuras mērķis ir izveidot vienotu audiovizuālo mediju pakalpojumu Eiropas Savienības tirgu, vienlaikus veicinot kultūras daudzveidību un nodrošinot pienācīga līmeņa patērētāju tiesību un bērnu aizsardzību. Delegāti pārrunāja arī jautājumus, kas saistīti ar mediju brīvību un plurālismu.                                             

EuroMEI vadība sniedza ziņojumu par sociālā dialoga projekta rezultātiem, kā arī informēja par tuvākajiem nākotnes plāniem, kuri tiks īstenoti sadarbībā ar nozares Eiropas līmeņa darba devēju institūcijām.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                            

LKDAF priekšsēdētājs