(LKDAF)

          2022.gada 21.oktobrī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) rīkoja vebināru “Mainīgā darba vide” par darba tiesību, drošības un aizsardzības jautājumiem kultūras nozares uzņēmumu, iestāžu (tai skaitā arī izglītības), organizāciju pārstāvjiem. LDDK ir nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, sociālekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.

LDDK aicina mākslas, atpūtas un izklaides nozaru (pēc NACE 2.0 klasifikatora R90, R91, R92, R93) uzņēmējus un organizāciju pārstāvjus piedalīties tiešsaistes vebinārā “Mainīgā darba vide” par darba tiesību, drošības un aizsardzības aktualitātēm, izmaiņām uz darba vidi epidemioloģisko un citu apstākļu ietekmē. Vebināra programma:

  • Ieskats un perspektīvas mākslas, atpūtas un izklaides nozarēs, J. Hermanis (LDDK finanšu un nodokļu eksperts);
  • Darba tiesību aktualitātes, elastīga darba formas, Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātība, J. Pumpiņš (LDDK jurists, darba tiesību eksperts);
  • Iekšējo normatīvo aktu loma iekļaujošas darba vides izveidei, S. Siliņa (LDDK nozaru eksperte);
  • Droša darba vide mākslas, atpūtas un izklaides nozarēs, L. Beroza (LDDK);
  • Sociālais dialogs darba aizsardzības jomā, M. Pužuls (LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos);
  • Atbalsts drošai un iekļaujošai darba videi I. Semjonova (LBAS projektu eksperte).

Vebinārā piedalījās arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. Pēc LDDK jurista Jāņa Pumpiņa prezentācijas par darba tiesību un elastīga darba formu piemērošanas gadījumiem A.Misēvičs ziņotājam uzdeva konkrētus jautājumus par vienošanās par attālinātu darbu slēgšanu – kāda adrese norādāma vienošanās tekstā – darbinieka deklarētā dzīves vietas adrese vai reālā adrese, kurā viņš veiks darbu attālināti, un vai darba devējs vienpusēji drīkst noteikt, kā sadalīsies attālināti veicamā darba stundas, jeb tomēr jāņem vērā arī darbinieka intereses.                                                                            

LDDK jurists ir pārliecināts, ka jāuzrāda tā adrese, kurā darbinieks strādās, un vienošanās par attālinātā darba piemērošanu ir abu pušu vienošanās par tām pieņemamu variantu.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                               

LKDAF priekšsēdētājs