(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) izvirzītās streika prasības, kuras tika nosūtītas Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) 2022. gada 18. Augustā, un savu atbalstu ir paudusi vēstulē gan Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei, finanšu ministram Jānim Reiram, gan arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam Arvilam Ašeradenam.                                                                  

LKDAF savās rindās apvieno mākslas un mūzikas skolu pedagogus un uzskata LIZDA kolēģu prasības par loģiskām un pamatotām, un atbalsta tās.

29.08.2022                                                                                                                                           

Nr.01-10/40

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei inara.murniece@saeima.lv         info@saeima.lv

Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam pasts@mk.gov.lv      janis.patmalnieks@mk.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei pasts@izm.gov.lv             anita.muizniece@izm.gov.lv

Finanšu ministram Jānim Reiram                      janis.reirs@fm.gov.lv      pasts@fm.gov.lv

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas             priekšsēdētājam Arvilam Ašeradenam    (arvils.aseradens@saeima.lv        izglitibas.kulturas.komisija@saeima.lv

Atbalsta vēstule Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA)

   Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) pastāvīgi seko kolēģu sarunām ar Izglītības un zinātnes ministriju par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izstrādes un darba slodzes sabalansēšanas jautājumiem un ir informēta par LIZDA 2022.gada 18.augustā nosūtīto vēstuli ministrijai, kurā, pamatojoties uz Darba strīdu likuma 14.pantu, tika izvirzītas šādas prasības:

  1. Izglītības likuma 53. panta trešās daļas izpilde, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā. Pedagogu darba samaksas grafiks jāizstrādā saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. -2027. gadam noteiktajiem pedagogu darba samaksas palielinājuma principiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un jāapstiprina nākamo piecu gadu periodam sākot no 2023. gada;                                                                                                                                        
  2. darba slodzes sabalansēšana visiem pedagogiem no 2023.gada.

LKDAF savās rindās apvieno mākslas un mūzikas skolu pedagogus un uzskata LIZDA kolēģu prasības par loģiskām un pamatotām, un atbalsta tās.

LKDAF ir informēta, ka laikā no 2022.gada 24.augusta līdz 2022.gada 7.septembrim, pamatojoties uz Darba strīdu likuma 15.pantu, plānots organizēt Izlīgšanas komisijas darbu. Attiecīgi, ja sarunu rezultāts Izlīgšanas komisijā nebūs apmierinošs, pamatojoties uz Streiku likuma 11. panta otro daļu un Darba strīdu likuma 15. panta piekto daļu, LIZDA no 2022.gada 19.septembra organizēs izglītības un zinātnes nozares darbinieku beztermiņa streiku.                                                                     

LKDAF aicina abas sarunu puses būt gatavām kompromisiem un izsaka cerību, ka Izlīgšanas komisija spēs vienoties par prasību izpildi un novērst izglītības un zinātnes nozares darbinieku streiku.

Cieņā

Aldis Misēvičs                                                                                                                          

LKDAF priekšsēdētājs

            Kā mēs zinām, 30.augustā notika pirmā Izlīgšanas komisijas tikšanās, kura beidzās bez rezultātiem…

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                          

LKDAF priekšsēdētājs