(LKDAF)

Šodien, 10. augustā, Finanšu ministrijā notika kārtējā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kurā sociālie partneri turpināja diskusiju par darbaspēka nodokļu sloga mazināšanu, izskatot tās scenārijus un ietekmi uz tautsaimniecību un sabiedrību.     Diskusijā tika izskatīti vairāki scenārija darbaspēka nodokļu sloga mazināšanai, tostarp Latvijas Bankas analīze par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) mazināšanu darba devējiem un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumu paaugstināšanu, un Ernst&Young pētījums par nepieciešamajiem uzlabojumiem investīciju piesaistei, kurš arī paredzēja VSAOI samazināšanu.                   

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pauda stingru nostāju, ka pie šī brīža inflācijas kategoriski nav pieļaujama PVN paaugstināšana, kā arī ir būtiski nodrošināt darbaspēka pirktspējas celšanu. Tādēļ LBAS ierosināja, – ja tiek samazināts VSAOI, tad tas jādara darba ņēmēja iemaksu daļā.        

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Samazinot VSAOI, tiek samazinātas tieši darbinieka sociālās garantijas. Un, ja samazinām nākotnes garantijas darba ņēmējam, tad to varētu darīt tikai palielinot šī brīža neto darba samaksu, kas ir būtiski augstas inflācijas gadījumā, bet, protams, neskarot uzkrājumus pensijām un bezdarba gadījumam. LBAS noraidīja arī  Ernst&Young pozīciju par uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) samazināšanu līdz 15 vai 12%, jo LBAS pauda stingru viedokli, ka ir jāpaliek vienādam ienākuma nodoklim darbam un kapitālam 20% apjomā.”                                                  

LBAS piedāvāja turpināt koplīgumu attīstību un ēnu ekonomikas ierobežošanu, nodrošinot instrumentus, kas ļauj piemērot nodokļu atvieglojumus par izdevumiem, kas darba devējam veidojas, nodrošinot garantijas darbiniekiem un par ko panākta vienošanās koplīgumā. Šādi izdevumi varētu ietvert  darbinieka transporta izdevumus ceļam no darba un uz to, izdevumus par dienesta viesnīcas vai citas mītnes vietas nodrošināšanu, izdevumiem par nozarē strādājošo atbilstošas profesionālās izglītības un kvalifikācijas līmeņa ieguvi u.c.                                                                                                        

Sēdes noslēgumā LBAS rosināja veidot darba grupu, kurā tiktu izvērtēti LBAS priekšlikumi:

  1. palielināt ar iedzīvotāja ienākuma nodokli (IIN) neapliekamos ārstniecības un ēdināšanas izdevumus, par ko panākta vienošanās koplīgumos, uz 1000 eiro gadā;
  2. pie IIN attaisnotajiem izdevumiem (uzskaitīt kā IIN pārmaksu, kas atgūstama, iesniedzot ikgadējo personas ienākumu deklarāciju) iekļaut arodbiedrību biedru iemaksas (biedru naudu);
  3. veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.969 un paaugstināt dienas naudas apmēru par komandējumiem Latvijas teritorijā;
  4. kā arī paplašināt ar IIN neapliekamo izmaksu grozu, kā minēts iepriekš, un atvieglojumus attiecināt arī uz publiskajā sektorā strādājošajiem.

www.lbas.lv