(LKDAF)

2022. gada 13.jūlijā Finanšu ministrijā Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē sociālie partneri, diskutēja par darba spēka nodokļiem un to slogu uz darbiniekiem un darba devējiem Baltijas valstīs.                                                                         

Sēdē darba ņēmēju pusi pārstāvēja LBAS priekšēdētāja vietniece – Anda Grīnfelde, eksperts tautsaimniecības jautājumos – Mārtiņš Svirskis, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja – Inga Vanaga, Latvijas Mežu nozares darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja – Inguna Siņica, Latvijas arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētājs – Aivars Āboliņš, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības prezidents – Igors Pavlovs.

Diskusijas laikā Finanšu ministrija sniedza ziņojumu par darbaspēka nodokļu sloga izmaiņām Latvijā, instrumentiem tā mazināšanai kā arī potenciālajiem virzieniem tuvākajā nākotnē. Jau šobrīd darbaspēka nodokļu sloga samazinājums tiek veikts izmantojot diferencēto neapliekamo minimumu, kas sniedz būtisku atvieglojumu tieši darbiniekiem ar zemākiem ienākumiem. Tajā pašā laikā, šobrīd Latvijā darbinieki ar vidēju darba samaksu, vai tuvu tai, darba devējam izmaksā dārgāk kā citās Baltijas valstīs, mazinot Latvijas darba samaksas un investīciju piesaistes konkurētspēju starp kaimiņvalstīm.                      

Sociālie partneri atzinīgi novērtēja Finanšu ministrijas gatavību meklēt risinājumus darbaspēka nodokļu sloga turpmākai mazināšanai. Tajā pašā laikā, sēdē tika rosināts, ka nepieciešama analīze par kompensējošiem mehānismiem budžeta ieņēmumu samazinājumam, kas rastos no nodokļu apjoma samazināšanās.                                                                                                                                         LBAS piesardzīgi raugās uz priekšlikumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) samazināšanu. Lai arī konceptuāli sabalansēts sociālo iemaksu samazinājums varētu sniegt būtisku ietekmi darbaspēka izmaksu samazinājumam, nepieciešama padziļināta analīze, kurās no sociālā budžeta pozīcijām šāds samazinājums būtu iespējams, vai  kādi kompensējoši mehānismi tiktu ieviesti, lai neradītu zaudējumus darbiniekiem, īpaši ar zemiem ienākumiem. Izdevumi, ko vairs nesegtu sociālās garantijas, darbiniekiem būtu jāsedz pašiem no saviem ienākumiem.                                    

Diskusija par nodokļu un konkurētspējas veicināšanas jautājumiem tiks turpināta nākamajās NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sanāksmēs, kas notiks 27.jūlijā, 10. un 24. augustā. Sēdes noslēgumā sociālie partneri vienojās par turpmākajās sēdēs apspriežamajiem jautājumiem: padziļināta diskusija par ēnu ekonomikas apkarošanas jautājumiem un konkrētiem instrumentiem darbaspēka nodokļu sloga mazināšanai, to ietekmi uz budžetu, kā arī kompleksu kopējo ietekmi uz ekonomisko izaugsmi.

www.lbas.lv