(LKDAF)

Vakarā pirms Līgo svētkiem Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) vēstuli ar uzaicinājumu deleģēt savu pārstāvi darbam Kultūrizglītības padomē.                                                                                                                  

Saeima 2022. gada 3. martā pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā, nosakot, ka kultūras nozares un radošo industriju jomas nozares ekspertu padomes (NEP) funkcijas veic Kultūrizglītības padome (turpmāk – Padome). Padomes darbības virsmērķis ir sekmēt kultūras nozares profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, profesionālās izglītības iestāžu, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un to apvienību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos. Padomes darbības koordināciju veic Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – Centrs).

Lai nodrošinātu padomes darbības tiesiskumu, Kultūras ministrija ir izdevusi 2022. gada 20. jūnija nolikumu Nr. 2.5-4-15 „Kultūrizglītības padomes nolikums”.

Ņemot vērā minēto, kopsakarā ar Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumu Nr.485 „Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība” 8.punktā noteikto,  darbam Kultūrizglītības padomē jādeleģē pārstāvis un tā aizvietotājs, kuri pārstāv darba devēju, darba ņēmēju vai kultūras nozares profesionālo organizāciju.

            Vēlos pateikties mūsu dalīborganizācijas – Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma – Mediju mākslas nodaļas vadītājai Dacei Laizānei, kura piekrita darboties jaunizveidotajā NEP un kā aizvietotāju uzaicināja Mareku Birznieku – tehnikuma Vides nodaļas vadītāju.                                                           

LNKC  Kultūrizglītības nodaļas izglītības sistēmas eksperte Elita Barisa, zinot, ka LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs jau darbojas Drukas un mediju tehnoloģiju NEP, aicināja arī LKDAF priekšsēdētāju piedalīties Kultūrizglītības padomes darbā.                                                                        

Pirmā padomes sēde plānota 2022.gada 7.septembrī.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                            

LKDAF priekšsēdētājs