(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2017.gada 2.februārī notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētāja Alda Misēviča saruna ar Kultūras ministrijas (KM) Valsts sekretāra vietnieci kultūrpolitikas jautājumos Daci Vilsoni.

Ierosinājums sarunai nāca no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas arodbiedrības, kura vēlējās noskaidrot otrdien, 7.februārī, plānotās KM delegācijas vizītes mērķi bibliotēkā. KM Bibliotēku un arhīvu nodaļai ir mainījusies vadība, un, tā kā ir zināms, ka nākošgad bibliotēkai ir plānota akreditācija, ka ēka ir sliktā stāvoklī un tai nepieciešams remonts, jaunā vadība vēlas pati savām acīm redzēt reālo situāciju un tikties ar bibliotēkas darba kolektīvu.

Nākošā sarunas tēma bija par „Rīgas Cirku” – kas notiks ar pieciem cirka darbiniekiem – arodbiedrības biedriem, kad ēku slēgs uz remontu? Vai viņiem būs darbs? LKDAF priekšsēdētājs ierosināja izskatīt iespēju nodarbināt šos cilvēkus citās KM institūcijās un slēgt vienošanos ar jauno cirka vadību, ka pēc remonta viņiem tiek garantēta atgriešanās iepriekšējā amatā „Rīgas Cirkā”.

LKDAF uzskata, ka Kultūras ministrijai bijušajai cirka direktorei Lolitai Lipinskai būtu jāpasaka „paldies” par ieguldījumu cirka mākslas līmeņa uzturēšanā Latvijā, kādā publiskā pasākumā pasniedzot vismaz „Atzinības rakstu”.

LKDAF priekšsēdētājs aktualizēja arī tēmu par kultūrizglītības iestāžu finansējumu un noslodzi. Dažās mūzikas skolās vērojama situācija, kad skola varētu uzņemt vairāk skolēnu, piemēram, 100 apmācāmos, taču finansējums piešķirts tikai 80 bērnu apmācībai. Šādā situācijā skolai jāvēršas pie savas pašvaldības, kura ir skolas dibinātāja, un jāpārrunā pašvaldības iespējas finansēt šo 20 skolēnu apmācību. Jautājumā par stundu apmaksas modeli (28 + 2) D.Vilsone nebija pārliecināta, ka vēl varēs mainīt jau pieņemtos Ministru kabineta noteikumus. A.Misēvičs uzsvēra, ka šis jautājums būs jāpārrunā ar jauno Latvijas Nacionālā Kultūras centra (LNKC) direktora vietnieku kultūrizglītības jautājumos – nodaļas vadītāju Andi Grozu. LKDAF 2016.gada nogalē aicināja mākslas un mūzikas skolas izteikt savu viedokli par skolotāju noslodzi. Kad viedokļi būs apkopoti, tad ar to varēs vērsties LNKC.

KM padotībā esošo skolu sakarā jāpiemin, ka Em.Dārziņa mūzikas vidusskola un Rīgas horeogrāfijas vidusskola plāno pievienoties jau izveidotajam Profesionālās izglītības kompetences centram (PIKC) „Nacionālā mākslu vidusskola”, kurā jau iekļāvušās Rīgas Doma kora skola un J.Rozentāla mākslas skola.

Sarunas gaitā Dace Vilsone apliecināja, ka no šī gada marta palielināsies finansējums aktieru un mūziķu darba samaksas paaugstināšanai par EUR 80.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

 

LKDAF priekšsēdētājs