(LKDAF)

            Marta mēnesī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija vairākās sēdēs turpināja izskatīt Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumprojektu, līdz 24.martā šīs baznīcas īpašuma tiesības tika nodotas Rīgas Svētā Pētera baznīcas nodibinājumam (Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācu Svētā Pētera draudzes izveidots nodibinājums).                          

Likuma mērķis ir nodrošināt Rīgas Svētā Pētera baznīcas un tās kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību, kā arī izmantošanu sabiedrības vajadzībām.     

            Likumā arī noteikts, ka primāri Rīgas Svētā Pētera baznīca ir dievnams, kuru izmanto reliģiskās darbības veikšanai, bet reizē tā ir arī kultūrvēstures piemineklis un pasākumu norises vieta.                       Sv. Pētera baznīcas pārvaldē strādā 15 LKDAF biedri, mūsu uzdevums tuvākajā laikā būs sekot, kā notiks īpašuma pārņemšana no Rīgas domes un kas notiks ar mūsu biedriem. Ceram, ka jaunajam īpašniekam arī būs nepieciešami zinoši darbinieki, un ar viņiem darba tiesiskās attiecības turpināsies.

Centrā: Latvijas Nacionālā teātra Aktieru arodbiedrības priekšsēdētājs Egils Melbārdis ar kolēģēm Aizmugurē kreisajā stūrī: LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs

            7.martā Esplanādē iepretim Krievijas vēstniecībai Latvijas Teātra darbinieku savienība rīkoja pasākumu, kura laikā tika nosodīta Krievijas īstenotā Ukrainas okupācija un karš. Pasākumā piedalījās arī LKDAF pārstāvji no Latvijas teātriem.                                                                                              

Marta mēnesī bija jābeidzas Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un sporta (TIKS) centra reorganizācijai, tam pievienojot Brocēnu Kultūras un izglītības centru (KIC). Kā process virzīsies, kas notiks ar mūsu arodbiedrības biedriem, tam visam līdzi sekoja mūsu Brocēnu KIC darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Zanda Strogonova. Lai iegūtu pārskatu par kultūras centru vērtēšanas kritērijiem, LKDAF priekšsēdētājam Aldim Misēvičam nācās sazināties ar Saldus TIKS centra juristi Aiju Ceimeri. Jāatzīmē, ka visi arodbiedrības biedri ir tikuši pie jauniem darba līgumiem, kuros saglabāts ‘vecais” darba attiecību uzsākšanas datums.       

Rīgas valstspilsētas pašvaldības orķestra arodbiedrības priekšsēdētājs Dainis Tarasovs un viņa vietniece Virdžīnija Laube-Vītiņa sniedz interviju ReTV

            Pateicoties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) sadarbības projektam ar ReTV, 22.martā notika raidījuma par Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību ieraksts Rīgā, Kronvalda bulvārī 8, kur mājo J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola un Rīgas valstspilsētas pašvaldības pūtēju orķestris “Rīga”. Raidījuma ierakstā bez LKDAF priekšsēdētāja Alda Misēviča piedalījās orķestra arodbiedrības priekšsēdētājs Dainis Tarasovs un viņa vietniece Virdžīnija Laube-Vītiņa. Diemžēl slimības dēļ dalību nācās atteikt mūzikas skolas darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājai Irēnai Zaharēvičai.           

29.martā LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju “Latvijas Radio – 4” par to, kā arodbiedrība vērtē situāciju valstī pēc 1.aprīļa, kad tiks atceltas visas ar Covid-19  saistītās epidemioloģiskās drošības prasības kultūras pasākumu norisei, kultūrvietu darbībai, apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                      

LKDAF priekšsēdētājs