(LKDAF)

2022.gada 1.martā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) savām dalīborganizācijām nosūtīja pārskatu par biroja speciālistu darbu laika periodā no pagājušā gada decembra līdz šī gada marta mēneša sākumam.(08.12.2021 – 0103.2022).

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:

 1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 9

2.   Par Darba koplīguma jautājumiem: 2

3.   Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 9

4.   Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 16

 1. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 14
 2. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 14
 3. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 5
 4. Par darba tiesību jautājumiem: 12
 5. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 6
 6. Par darba samaksas jautājumiem: 13
 7. Par darba strīdiem: 2
 8. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 11
 9. Par darbinieku skaita  samazināšanu: 2
 10. Par mobingu, bosingu darba vietā: 1
 11. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 4
 12. Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 9
 13. Par Darba kārtības noteikumiem: 3
 14. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 0
 15. Par darba laiku: 4
 16. Par darbu atpūtas dienā: 2
 17. Par amata aprakstu: 2
 18. Par darbinieku atestāciju: 1
 19. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 2
 20. Par uzņēmuma reorganizāciju, novadu reformu: 6
 21. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes, Covid-19: 6
 22. Komandējumi: 0
 23. Izdienas pensijas: 4

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Izskatīti Grozījumi “Darba likumāsaistībā ar “EP Direktīvas 2019/1152 par darba un

     privātās dzīves līdzsvaru” pārnesi;

2. Atkārtoti izskatītas “Kultūrpolitikas nostādnes 2021.-2027.gadam  “Kultūrvalsts”, sniegts  

    LKDAF viedoklis (VSS-386);

3. Izvērtēts Latvijas Nacionālā Kultūras centra nolikums (21-TA-1578);

4. Aizpildīta NEP darbības izvērtēšanas anketa, sniegts LKDAF viedoklis;

5. Izskatīts Latvijas Ziņojums par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu;

6. Izskatīti grozījumi “Pašvaldību likumā”;

7. Atkārtoti izskatīts KM “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības

      plāns 2021.-2027.gadam”;

8. Izskatīta Pārresoru koordinācijas centra piedāvātā anketa par izdienas pensiju

      reformu, sniegts LKDAF viedoklis;

9. Izvērtēti MK not. “Grozījumi Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtībā

    (21-TA-464);

10. Izskatīti grozījumi “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts finansējumu

      programmas “Latvijas Skolas soma” īstenošanai 2022.gadā”;

11. Talsu novada domes, Finanšu komitejas un Kultūras, sporta un tūrisma komitejas

      sapulču protokolu izvērtēšana;

12. Saldus novada domes, Finanšu komitejas un Kultūras, sporta un tūrisma komitejas

      sapulču protokolu izvērtēšana;

13. Izskatīts Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam “Nākotnes prasmes

      nākotnes sabiedrībai” rīcības plāna 2021. – 2023.gadam projekts;

14. Atkārtoti izskatīti MK rīkojumu projekti par LNSO, LSO, “Kremerata Baltica”, kora

      “Latvija”, “Latvijas Koncerti”, LNOB, LĻT, RKT, VDT, DT, JRT, LNT un Dailes

      teātra peļņas daļas izmantošanu.

III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS darba aizsardzības komisijas

    sēdē;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS darba tiesību forumā.

IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā Zoom-konferencē ar LBAS

    vadību par arodbiedrību darbības jautājumiem;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes  un Padomes sēdēs;

3. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS rīkotajā vebinārā “Grozījumi Darba likumā”;

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās  NEP-Padomes  sanāksmē;

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju NEP sanāksmē;

6. Izskatīts LBAS  darba plāns 2022.gadam;

7. Dalība LBAS aptaujā par komunikāciju un informācijas apmaiņu;

8. Aizpildīta LU sagatavotā anketa par Covid ietekmi uz arodbiedrību darbu.

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs vairākkārt piedalījās attālināti Saeimas Izglītības,

    kultūras un zinātnes komisijas sēdē par Sv.Pētera baznīcas likumprojektu;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs veica konsultācijas ar Latvijas Nacionālās operas

    un baleta  baleta māksliniecisko vadītāju A.Leimani par darba koplīguma nosacījumu

    ievērošanu par darbu pēc brīvdienām, par baleta finansējumu krīzes apstākļos un baleta

    mākslinieku nodarbinātību;

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Izglītības valsts kvalitātes dienesta

   (IKVD) rīkotajos akreditācijas ekspertu kursos;                                                                    

4. Konsultācijas ar Latvijas Nacionālās operas un baleta  Juridiskās un personāla daļas

    vadītāju D.Rungēvicu par grozījumiem darba līgumā TDA biedriem;

5. Konsultācijas ar Rīgas Krievu teātra Personāla vadītāju par tehnisko darbinieku darba

    līgumiem;

6. Konsultācijas ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) par anketas

    aizpildīšanu autoratlīdzības jomā mūziķiem;                                                               

7. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās sarunās ar Latvijas Nacionālās

   operas un baleta  Juridiskās un personāla daļas vadītāju D.Rungēvicu un Valdes locekli

    S.Voldiņu par grozījumiem darba līgumā TDA biedriem;

8. Izskatīti Nacionālo mākslu vidusskolas Em.Dārziņa mūzikas vidusskolas Darba

    kārtības noteikumi, sniegts viedoklis arodbiedrības vadītājam.

VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Rīgas pilsētas Izglītības, kultūras

    un sporta departamenta (RD IKSD) Kultūras pārvaldes priekšnieci B.Šmiti par darba

   samaksas palielināšanas iespējām valsts galvaspilsētas kultūras iestāžu darbiniekiem,

   nosūtīta vēstule IKSD vadītājam;

2. Sagatavots un nosūtīts RD Finanšu departamentam pārskats par izmaiņām LKDAF biedru

    sarakstā;

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar RD FD Grāmatvedības uzskaites pārvaldi

    par biedru naudas ieturēšanas kārtību;

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs veica pārrunas ar Jēkabpils Kultūras pārvaldes

    priekšnieka p.i. A.Godiņu par Krustpils Kultūras nama darbinieka turpmāko nodarbinātību;

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza konsultāciju Jūrmalas Kultūras centra vadībai

    par darbinieku atstādināšanas nosacījumiem;

6. Sagatavota un nosūtīta vēstule Saldus novada pašvaldības priekšsēdētājam saistībā ar Brocēnu

   Kultūras un izglītības centra reorganizāciju (likvidāciju).

VII. PUBLICITĀTE:

1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm.

2. Sagatavota informācija “LBAS Vēstīm” par LKDAF viedokli par Rīgas kultūras institūciju

    darbinieku darba samaksas palielināšanu;

3. Sniegta intervija “TV3” par Ekonomikas ministrijas pētījumu, ka kultūras nozarē visvairāk

    nevakcinēto darbinieku;

4. Sniegts LKDAF viedoklis LETAi par izdienas pensiju modeli.

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI rīkotajā darba

    grupā par tēmu “Employment in the live performance sector”;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā

    dialoga komitejas (EK SDK) Audiovizuālā sektora sēdē;

3. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI  un FIA rīkotajā

    zoom – konferencē par kultūras iestāžu darbību Covid apstākļos;

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) EuroMEI Izpildkomitejas

    sēdē par darba drošības nosacījumiem darba vietās;

5. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs aizpildīja UNI-Europa anketu “Artifical

    intelligence and collective bargaining” par algoritmisko vadību (algorithmic

    management);

6. Aizpildīta UNI-MEI anketa par aktivitātēm un pieredzes apmaiņas iespējām

    2022.gadā;

7. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā

     dialoga komitejas (EK SDK) Izpildītājmākslas sektora sēdē;

8. Atbalsta vēstule Brazīlijas ēdināšanas nozares arodbiedrībai tās prasībās par darba

   drošības uzlabošanu;

9. Pausts atbalsts Turcijas NBC arodbiedrības prasībām par labāku veselības

    apdrošināšanu;

10. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs atkārtoti tika izvirzīts dalībai Euro-MEI

     Izpildkomitejā;

11.Apkopota LKDAF biedru statistika un iesniegta UNI;

12. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI  Izpildkomitejas

    sēdē;

13. Atbalsta vēstule Kambodžas arodbiedrības 8 līderiem, kuri ieslodzīti cietumā;

14. Aizpildīta FIM anketa “Open Letter on the Digital Services Act and protecting

      Europe’s live events sector”;

15. Atbalsta vēstule Ukrainas Kultūras darbinieku arodbiedrībai sakarā ar Krievijas

      iebrukumu Ukrainā.

            Papildinot atskaitē minēto, esam sazinājušies ar Ukrainas Kultūras darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju Ludmilu Pereliginu un pārrunājuši ukraiņu kolēģu vajadzības. Nākošajā LKDAF Padomes sēdē arī izskatīsim jautājumu par rehabilitācijas kursa apmaksu Jaunķemeru sanatorijā mūsu kolēģiem no Ukrainas.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs