(LKDAF)

2016.gada 7.decembrī notika kārtējā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padomes sēde. Šoreiz mūs laipni uzņēma bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga” struktūrvienības – sporta nama „Daugava” – kolēģi.

LKDAF Padomes darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

1. LKDAF un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā;

2. Jaunu dalīborganizāciju uzņemšana;

3. Juridiskie jautājumi;

4. LKDAF finanšu jautājumi;

5. Dažādi jautājumi.     

LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs klātesošos informēja par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 8.kongresa norisi un jaunievēlēto LBAS vadību.

Lai arī birojs atskaiti par darbu jau nosūtījis elektroniski, A.Misēvičs vēlējās akcentēt dažus momentus, piemēram, par tikšanos Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, par tikšanos KM ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī par  konsultācijām ar Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja vietnieci kultūras un sporta  jomā Ivetu Tiltiņu par novada kultūras darbinieku (jo īpaši bibliotekāru) darba samaksas palielināšanu 2017.gadā.

LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs un orķestra „Rīga” darbinieku arodbiedrības

priekšsēdētājs Dainis Tarasovs 17.oktobrī tikās ar RD IKSD direktoru Gunti Helmani un Kultūras pārvaldes priekšnieci – departamenta direktora vietnieci Baibu Šmiti par orķestra mūziķu darba samaksas jautājumiem, taču tikšanās laikā tika izskatīti visu kultūras jomā strādājošo darba samaksas jautājumi.

J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Irēna Zaharēviča aktualizēja jautājumu par mūzikas skolu skolotāju slodzēm un par koncertmeistaru slodzēm.

Arī J.Cimzes Valkas mūzikas skolas darbinieku arodbiedrība LKDAF ir nosūtījusi vēstuli ar aicinājumu aizstāvēt līdzšinējo vienas slodzes apjomu – 21 stundu nedēļā, un palielināt koncertmeistara kontaktlaiku vienam audzēknim.

LKDAF Padome nolēma, ka jāsagatavo vēstule visām mūzikas un mākslas skolām, lai izsaka savu viedokli, tad jāapkopo informācija un jāsāk sarunas ar KM un Nacionālo Kultūras centru.

Vēl LKDAF Padome nolēma, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, uzņemt LKDAF sastāvā

• Inčukalna novada bibliotēkas filiālbibliotēkas Vangažu bibliotēkas darbinieku arodbiedrību,

• Limbažu Kultūras nama darbinieku arodbiedrību,

• Olaines Mūzikas un mākslas skolas darbinieku arodbiedrību un

• Alojas Mūzikas un mākslas skolas darbinieku arodbiedrību.

LKDAF juriskonsults Daniīls Besko sniedza pārskatu par dalīborganizācijām nosūtītajiem materiāliem darba aizsardzībā un kā rīkoties ārkārtas situācijās, kā arī par LBAS juristu sapulcē izskatītajiem jautājumiem.

LKDAF grāmatvede Inese Fedulova informēja par dalīborganizāciju finanšu līdzekļu izlietošanu un par 2016.gada bilanci un ieņēmumu – izdevumu pārskatu, kuru dalīborganizācijas saņems pēc iesniegšanas VID.

Pēc Padomes sēdes BJBS Rīga” darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Vineta Balode sarīkoja ekskursiju pa „Daugavas Sporta namu”, parādot gan lielo, gan mazo baseinu, airēšanas treniņu baseinu, basketbola zāli un arī jaunveidojamo Basketbola muzeju.

Pasākuma noslēgumā LKDAF priekšsēdētājs pateicās Padomei par sadarbību, novēlēja skaisti aizvadīt Veco gadu un piedzīvot radošus veiksmes brīžus Jaunajā gadā.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

 

LKDAF priekšsēdētājs