(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2016.gada 6.oktobrī Kultūras ministrijas (KM) Valsts sekretārs Sandis Voldiņš bija uzaicinājis uz tikšanos ministrijas sadarbības partnerus no nevalstisko organizāciju sektora, t.sk. arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētāju Aldi Misēviču.

KM sākusi plānot ministrijas stratēģiju 2017-2019.gadam –  kā tā darbosies tuvākos 3 gadus.

 

Iesākumā S.Voldiņš informēja par principiem, ko KM mēģināja ievērot 2014.-2016.gadā (piemēram, ēkas jāfinansē no piesaistītās, nevis valsts budžeta naudas; Latvijas simtgade kā resurss attīstības projektiem; pilsoniskās sabiedrības politikas virziena attīstīšana), un par izaicinājumiem, kurus KM redz 2017.-2019.gadam, uz kuriem jau šobrīd stratēģiski jāmeklē risinājumi (piemēram, pēc 2020.gada beigsies ES grantu finansējums).

Pēc tikšanās LKDAF priekšsēdētājs KM Valsts sekretāram iesniedza priekšlikumus stratēģiskajiem virzieniem rakstveidā, un tie ir balstīti uz M.Kučinska Valdības Deklarācijā minēto rīcības programmu un atšķiras no NVO sektora paustajām vēlmēm. Pirmkārt, KM tomēr jārūpējas par tās pārziņā esošajām valsts institūcijām un kultūras nozarē nodarbināto darba samaksu un nodarbinātības nosacījumiem, protams, iespēju robežās atbalstot arī privātās kultūras institūcijas.

LKDAF priekšlikumi:

1. Jākāpina darba samaksa kultūras nozarē, lai te vēl ir kultūras darbinieki, kas var īstenot LR 100.jubilejas pasākumus. Celtniecības objektiem, filmām u.c. svinību pasākumiem 2017.-2021.gadā nauda ir ieplānota, bet kā ar darbiniekiem? LKDAF uzskata, ka darba samaksas kāpināšanai arī vajag 5 gadu plānu! (kā 2005.gadā)

2. Jāsakārto darba samaksas sistēma no valsts budžeta finansētajās kultūras institūcijās (ne tikai minimālās algas celšana)

3. Laikus jāgatavojas XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku programmu īstenošanai un jānodrošina to veiksmīga norise. Te jāaktualizē valsts darba samaksa māksliniecisko kolektīvu vadītājiem par G1 un G2 programmu sagatavošanu.

4. KM jāseko līdzi, lai darba samaksas kāpināšanai paredzētā nauda netiek izmantota citiem mērķiem.

5. Jāpabeidz LNOB ēkas celtniecības 3.kārta – lai var sakārtot darba laikus un nodarbinātības sistēmu. (2 skatuves, kur paralēli būvēt scenogrāfiju), un lai telpas atbilst darba drošības nosacījumiem.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs