(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2021.gada 14.decembrī notika kārtējā, šogad pēdējā, Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) Nozares ekspertu padomes (NEP) sēde, kurā eksperti izvērtēja gada laikā paveikto un pārrunāja nākamajā gada veicamos darbus.

Gadu noslēdzošās DMT NEP sēdes darba kārtības jautājumi bija:

1. Informācija par DMT NEP saskaņotajiem jautājumiem un aktualitātēm starp DMT NEP sēdēm;
2. DMT NEP personālsastāva izmaiņas;
3. Par pieaugušo izglītību dizaina un radošo industriju nozarē;
4. Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju sektora nozaru kvalifikācijas struktūras (NKS) aktualizācija;
5. Uzņemšanas profesionālās izglītības programmās rezultāti 2021.gadā. Valsts budžeta finansēto profesionālās izglītības programmu un izglītojamo skaita uzņemšanai 2022.gadā saskaņošana;
6. DMT NEP sēžu darba plāna 2022. gadam apstiprināšana.

Periodā starp NEP sēdēm elektroniski saskaņoti profesiju standarts (PS) “Restaurators” un profesionālās kvalifikācijas prasības (PKP) “Koka konstrukciju restaurators” un “Silikātmateriālu restaurators”, kā arī izveidota darba grupa 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas  “Poligrāfijas ražošanas tehnologs” izstrādei.                                                                                        

DMT NEP personālsastāvā noticis papildinājums – arī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) deleģējusi savus pārstāvjus darbībai padomē.                                                        

Jautājumā par pieaugušo izglītību Dizaina un radošo industriju nozarē DMT NEP atbalstīja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) viedokli, ka Dizaina un radošo industriju nozarē nav atbalstāmas plānotās moduļu vai moduļu kopas no profesionālās izglītības programmām Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, īstenojot pieaugušo izglītības 8.kārtu.                                                                 

NEP pārstāvji diskutēja arī par izglītības tematiskās jomas “Mākslas” programmu īstenošanas problēmām, kas saistītas ar stundu skaitu profesionālās tālākizglītības programmās un profesionālās pilnveides programmās, ja tās tiek īstenotas kā moduļi vai moduļu kopas, par prasībām attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – kā novērtēt, pārbaudīt, kā nodrošināt moduļu apguves pēctecību?

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                       LKDAF priekšsēdētājs