(LKDAF)

2021.gada 9.decembrī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) rīkoja Nozaru ekspertu padomju (NEP) konferenci par aktualitātēm profesionālajā izglītībā. NEP sekretariāts uz virtuālo tikšanos aicināja NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus, kuri iesaistīti profesionālajā izglītībā, īpašu uzmanību pievēršot nozaru kvalifikāciju sistēmai, kurā būtiska loma ir arī  nozaru ekspertu padomēm.

      NEP sekretariāta un valsts puses pārstāvji sniedza informāciju par šādām tēmām:
• Nozaru kvalifikāciju sistēma – esošā situācija un nākotnes perspektīva, izaicinājumi un to risinājumi, ieskats Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā, NEP loma;
• NEP darbība un labās prakses piemēri;
• NEP un LDDK ieguldījums Profesionālās izglītības likuma pilnveidē;
• Darba vidē balstītu mācību projektā paveiktais.

    Saistībā ar nozaru kvalifikāciju sistēmu par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Eiropas kontekstā – esošo situāciju un nākotnes perspektīvām runāja Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centra direktore, kā arī izglītības jautājumu eksperts Jānis Gaigals.

Konferences gaitā tika izvērtēti gan NEP aptaujas rezultāti, gan labās prakses piemēri.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs