(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

Sākoties tā saucamajai “rudens sezonai”, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF)  nosūtīja dalīborganizācijām pārskatu par biroja darbu vasaras periodā.

LKDAF DARBĪBAS PĀRSKATS                                                   

10.05. – 01.09.2021

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:

 1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 7

2.   Par Darba koplīguma jautājumiem: 0                                                                                                    

3.   Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi:8                                                                                          

4.   Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 5

 1. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 4
 2. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 6
 3. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 2
 4. Par darba tiesību jautājumiem: 11
 5. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 1
 6. Par darba samaksas jautājumiem: 8
 7. Par darba strīdiem: 1
 8. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 4
 9. Par darbinieku skaita  samazināšanu: 0
 10. Par mobingu, bosingu darba vietā: 1
 11. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 3
 12. Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 4
 13. Par Darba kārtības noteikumiem: 1
 14. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 0
 15. Par darba laiku: 4
 16. Par darbu atpūtas dienā: 0
 17. Par amata aprakstu: 1
 18. Par darbinieku atestāciju: 0
 19. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 1
 20. Par uzņēmuma reorganizāciju, novadu reformu: 4
 21. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes, Covid-19: 4
 22. Komandējumi: 0
 23. Izdienas pensijas: 0

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Izskatīts Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns;

2. Izskatītas “Kultūrpolitikas nostādnes 2021.-2027.gadam “Kultūrvalsts”, sniegts LKDAF

    viedoklis (VSS-386);

3. Izskatīti LDDK priekšlikumi darba likuma grozījumiem, sniegts LKDAF viedoklis;

4. Izskatīts dokumenta projekts “Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes

    2021.-2027.gadam” (VSS-434);

5. Atkārtoti izskatīti Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899

    „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” (VSS-296);                6. Atkārtoti izskatīts likumprojekts Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas   un           attīstības plānu (VSS-162);                                                                                                             

7. Izskatīts “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021. – 2023.gadam” (VSS-483;        

8. Izskatīts Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu  īstenošanas uzraudzības padomes nolikums (VSS-484);                                                                                           

9. Atkārtoti  izskatīts MK noteikumu projekts “Par valsts līdzdalības saglabāšanu  sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” un vispārējo stratēģisko mērķi”      (VSS-983);                                                                                                                                         

10. Atkārtoti izskatīts Informatīvais ziņojums “Par ES programmu “Radošā Eiropa  (2021 – 2027) – infobiroja darbības īstenošanu” (VSS-172);                                                                                    

11. Izskatīts MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā piešķir un anulē PIKC status  mākslas, mūzikas un dejas jomā” (VSS-598);                                                                                                                          

12. Izskatīts Arhitektūras-likuma projekts (VSS-672);                                                                          

13. Izskatīts “Informatīvais ziņojums par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā    ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Liepājas simfoniskais orķestris”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „KREMERATA BALTICA”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija””, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Valmieras drāmas teātris”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” (VSS-680) un par katru iestādi         atsevišķi (VSS-681 – 694);                   

14. Izskatīts “Bibliotēku likums” un ar to saistītie MK noteikumi.

III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS darba aizsardzības komisijas sēdē;                  

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās “Providus” rīkotajā vebinārā par  pašnodarbināto  interešu aizstāvību.

IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā Zoom-konferencē ar Rīgas domes  vadību par sadarbību;                                                                                                                                            

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes  un Padomes sēdē (07.06.).;                               

3. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS rīkotajā vebinārā “Grozījumi Darba likumā”;                             

4. Izskatīts LIZDA – RDFD Vienošanās projekts par biedra naudas ieturēšanas kārtību, konsultācijas ar  LIZDA Rīgas nodaļas vadītāju A.Asari;                                                                                                            

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā Zoom-seminārā par mediācijas lomu             darba tiesisko attiecību regulēšanā;                                                                                                                   

6. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju NEP sanāksmē;                   

7. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS rīkotajā Zoom-konferencē  “Attālinātais darbs – kurš būs īstais ieguvējs?”;                                                                                                                                   

8. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās NEP-Padomes sanāksmē “Aktualitātes profesionālajā un pieaugušo izglītībā”;                                                                                                                                            

9. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS rīkotajā Zoom-konferencē  “Pilsoņu līdzdalības stiprināšana un Eiropas vērtību aizstāvēšana”;                                                                                                         

10. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Ārkārtas LBAS Valdes sēdē (09.07. un 16.08.).;                       

11. LKDAF priekšsēdētājs  piedalījās LBAS 30 gadu jubilejai veltītajā pasākumā;                                    

12. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS rīkotajā Zoom-konferencē  par valsts budžetu      2021.gadam.

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās attālināti Saeimas Izglītības, kultūras un

    zinātnes komisijas sēdē par Sv.Pētera baznīcas likumprojektu, pirms sēdes nosūtīja

    LKDAF viedokli par likumprojektu un  priekšlikumus likumprojektam;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs veica konsultācijas ar KM Valsts sekretāres

    vietnieci budžeta un finanšu jautājumos par teātru finansējumu krīzes apstākļos;

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Izglītības valsts kvalitātes dienesta

   (IKVD) rīkotajos akreditācijas ekspertu kursos;                                                                                     4.  Konsultācijas ar PIKC “Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolas, PIKC “Nacionālā Mākslu

   vidusskola, PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, PIKC “Rīgas  Dizaina un mākslas vidusskola” un

   PIKC “Daugavpils “Saules skola” vadību par MK  noteikumu projektu “Kārtība, kādā piešķir un anulē

   PIKC statusu mākslas, mūzikas un dejas jomā” (VSS-598);

5. Konsultācijas ar Rīgas Krievu teātra Personāla vadītāju par tehnisko darbinieku darba

    līgumiem;

6. Izskatīts Rīgas Krievu teātra vadības piedāvājums Aktieru arodbiedrībai.

VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Rīgas pilsētas Izglītības, kultūras  un sporta departamenta (RD IKSD) Kultūras pārvaldes priekšnieci B.Šmiti un speciālisti A.Kalniņu par domes  nostāju Sv.Pētera baznīcas likuma sakarā;                                                                                          

2.Sagatavots un nosūtīts RD Finanšu departamentam pārskats par izmaiņām LKDAF biedrusarakstā;                      

3.LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar RD FD grāmatvedības uzskaites pārvaldi  par biedru naudas ieturēšanas kārtību;                                                                                                               

4.LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Rīgas pilsētas Izglītības, kultūras  un sporta departamenta (RD IKSD) Kultūras pārvaldes  speciālisti A.Kalniņu par arodbiedrības biedriem jaunizveidojamajā Ziemeļrīgas Kultūras apvienībā;                                                                                                                        

5.Konsultācija ar Olaines Mūzikas un mākslas skolas direktoru V.Lazdiņu par darbinieces  nodarbināšanu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.

VII. PUBLICITĀTE:

1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm.                                                  

2. Sagatavota informācija “LBAS Vēstīm” par LKDAF viedokli Sv.Pētera baznīcas likumprojekta  sakarā;          

3. Sniegta intervija Aizkraukles novada laikrakstam “Staburags” par kultūras darbinieku vakcinēšanās procesu. 

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) FIA rīkotajā vebinārā par tēmu “Crossborder employment in the live performance sector”;                                                                                           

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) Audiovizuālā sektora sēdē;                                                                                                    

3. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI  un FIA rīkotajā  zoom – konferencē par kultūras iestāžu darbību Covid apstākļos;                                                                                            

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) FIM 22.kongresā (20.-26.05.);                                   

5. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) un EuroMEI darba grupas sēdē par darba drošības  nosacījumiem darba vietās;                                

6. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs aizpildīja CEDEFOP anketu par darba tirgu un apmācībām;                

7. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) FIA vebinārā par tēmu “Intimitātes koordinatori”;                                                                                                                                              

8. Izskatīts FIA rokas grāmatas projekts;                                                                                                          

9. Sagatavota atbalsta vēstule Kolumbijas arodbiedrībām to cīņā par arodbiedrību  tiesībām;             

10. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI rīkotajā Izpildkomitejas ZOOM- konferencē;                                                                                                                                          

11. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) UNI rīkotajā vebinārā  “Train the trainers” par SDO konvenciju Nr.190;                                                                                                                   

12. Sagatavota informācija UNI-MEI par darba koplīguma pārrunām pašnodarbinātām personām Latvijā;      

13. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) Izpildītājmākslas sektora sēdē;                                                                                         

14. Atbalsta vēstule Turcijas arodbiedrībai “Tekgida-IS” strika prasībā par darba koplīguma pārrunu uzsākšanu.

Pārskatu sastādīja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                       LKDAF priekšsēdētājs

Aptauja

Vai jūs savā darba vietā esat saskārušies ar darba tiesību pārkāpumiem?

Rezultāti

Loading ... Loading ...