(LKDAF)

Jūlija sākumā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) saņēma ierosinājumu izvērtēt un sniegt viedokli par Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.495  “Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā”. Lai varētu sniegt kompetentu viedokli, LKDAF vērsās pie savu dalīborganizāciju – profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) vadītājiem ar lūgumu sniegt savu vērtējumu par minēto dokumentu.                                                                       

Pārrunās ar PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, PIKC “Ventspils mūzikas vidusskola”, PIKC “Nacionālā mākslu vidusskola” saņēmu atbildes, sākot no “Pirmā dzirdēšana!” līdz “Jā, kaut kad nesen kaut ko dzirdēju” un “Jā zināju, ka jāsniedz viedoklis, bet aizņemtības dēļ nebija tam laika”.                                                                                                      

Šādas atbildes nebiju gaidījis, tādēļ nolēmu uzrunāt arī citus  PIKC vadības pārstāvjus Rīgas Dizaina un m vidusskolā un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”, kas, atšķirībā no pārējām ir Daugavpils pilsētas pašvaldības dibināta kultūrizglītības iestāde.    

Pēc sarunām radās pārliecība, ka jautājums nav pārrunāts ar jomas pārstāvjiem, kuri tieši būs atbildīgi par grozījumu īstenošanu, ka ir daudz neskaidru momentu, kas ir kas un kā tas viss notiks – tātad jautājums nav sagatavots  izskatīšanai valdībā.                                    

Rezultātā tapa vēstule Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājam Egilam Baldzēnam, lai grozījumu projekta vērtēšanu apturētu un pārskatītu, pieaicinot nozares speciālistus:

Par grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.495                     “Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra  statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā

            Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) 2021.gada 2.jūlijā saņēma aicinājumu sniegt viedokli par grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.495  “Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā” un konsultējās ar visiem profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC), kurus skars minētie grozījumi.

            Pirmais secinājums, ko nācās izdarīt – tikai divi PIKC ir lietas kursā par grozījumiem un viens ir izteicis viedokli grozījumu autorei.

            Otrais secinājums – vēl ir ļoti daudz neskaidrību par grozījumu saturu un to īstenošanu dzīvē. Skolas pašlaik ir atvaļinājumā, pēc kura atgriezīsies augustā, bet grozījumu projekts paredz, ka tie stāsies spēkā jau 2021.gada 1.septembrī.

            LKDAF  apkopoja galvenos neskaidros jautājumus un problēmas:

  1. nav skaidrības, kas ir metodiskie materiāli;
  2. nav skaidrības par [jauno] programmu [papild]finansēšanas iespējām;
  3. nav skaidrības par investīciju piesaisti;
  4. nav skaidrības par akreditācijas procedūru (kura jāpabeidz līdz 1.oktobrim).

           Tā ir tikai daļa no visiem uzdotajiem jautājumiem, kuri vēl prasa atbildes, tādēļ LKDAF uzskata, ka tālāka grozījumu Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.495  “Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā” virzība ir sasteigta un neatbalsta to stāšanos spēkā jau 1.septembrī, un aicina Kultūras ministriju un Nacionālo kultūras centru turpināt darbu pie grozījumu analīzes, iesaistot darba grupā pārstāvjus no visiem PIKC, kurus grozījumi skars.

LKDAF uzskata, ka rūpīgi sagatavoti grozījumi neradīs nekādus pārpratumus to īstenošanas procesā, kādi varētu rasties, ja grozījumi tiks apstiprināti, bet mācību iestādēm nebūs pilnīgas sapratnes par veicamajiem jaunajiem uzdevumiem.

Aldis Misēvičs                                                                                                                                     LKDAF priekšsēdētājs