(LKDAF)

31.05.2016: Mākslas un mūzikas skolotāji piketā: „Negribam būt otrā šķira!”

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) kopā ar Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju (LMSSA) un Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociāciju (LMIIA) 31.maijā rīkoja piketu pretī Ministru kabineta ieejai, lai valdībai vēlreiz norādītu, ka iecerētais pedagogu jaunās darba samaksas modelis nav iespējams bez kultūrizglītības jomas finansējuma.

Atgādinām, ka pēc tikšanās ar Kultūras ministri Daci Melbārdi un Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski 2016. gada 11. maijā par pedagogu darba samaksas jauno modeli un kultūrizglītības skolu vietu tajā, joprojām nav skaidrības par minētās jomas finansējuma avotiem.

Kultūras ministrija (KM) ir otrā aiz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kuras padotībā un pārraudzībā ir liels izglītības iestāžu tīkls, kas nodrošina kultūrizglītības pakalpojumu visos izglītības līmeņos – to veido 147 pašvaldību un privātās profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras īsteno mākslas, mūzikas un dejas programmas, kā arī 14 valsts un 2 pašvaldību profesionālās vidējās izglītības iestādes, kuras īsteno mākslas, dizaina un mūzikas izglītības programmas.

13.maijā LKDAF kopā ar Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju (LMSSA)  un Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociāciju (LMIIA) uzsāka vēstuļu akciju Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, kurā norādīja uz netaisnīgo pedagogu darba samaksas jauno modeli. Jau 16.maijā Kučinska kungs kādā intervijā minēja, ka ir saņēmis 300 vēstules ar prasību apturēt Ministru kabineta (MK) noteikumu „Pedagogu darba samaksas noteikumi” tālāku virzību, un ka viņam esot skaidrs, ka šo jautājumu nedrīkst sasteigt.

16.maijā LKDAF nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam, kurā informēja par 11.maija tikšanās rezultātiem, kuru patiesībā nebija, un rosināja Kučinska kungu rīkot tikšanos ar kultūras un izglītības un zinātnes ministriem, pieaicinot mākslas un mūzikas skolu asociāciju pārstāvjus.

16.maijā LKDAF nosūtīja vēstuli IZM ar iebildēm par MK noteikumu projekta „Pedagogu darba samaksas noteikumi” tālāko virzību.

Paralēli šiem notikumiem 17.maijā kopā ar Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas (LMSSA) priekšsēdētāju Dinu Lūsi un Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (LMIIA) priekšsēdētāju Aivaru Broku LKDAF priekšsēdētājs sagatavoja kopēju vēstuli Ministru prezidentam ar prasību tikties un pārrunāt mākslas un mūzikas skolu finansējuma modeli, kura arī tika nosūtīta 17.maijā.

19.maijā LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs saņēma uzaicinājumu no Saeimas Zaļo un zemnieku savienības frakcijas piedalīties frakcijas un Izglītības un zinātnes ministra tikšanās pasākumā 25.maijā.

19.maijā LKDAF priekšsēdētājs vērsās pie Ministru prezidenta biroja vadītāja Māra Krastiņa ar priekšlikumu organizēt tikšanos ar LKDAF priekšsēdētāju Aldi Misēviču, LMSSA priekšsēdētāju Dinu Lūsi un LMII) priekšsēdētāju Aivaru Broku par pedagogu darba samaksas noteikumu virzību, uz ko saņēma atbildi, ka pašlaik vēl visi diskusiju resursi nav izsmelti, ka Ministru prezidents ir lietas kursā par mūsu viedokli, ka nekas netiks sasteigts. Nākošā nedēļa būšot izšķiroša, ja tad nebūs skaidrības, tad varēsim runāt par tikšanos.

20.maijā LKDAF nosūtīja ZZS frakcijai visas vēstules ar mūsu viedokli par kultūrizglītības jomas finansēšanu, lai deputāti var sagatavoties uz tikšanos ar IZM ministru K.Šadurski 25.maijā.

25.maijā notika Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde, uz kuru bija aicināts izglītības un zinātnes ministrs, lai informētu deputātus par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa īstenošanu. Uzklausot deputātu jautājumus un klātesošo (t.sk. LKDAF un LMIIA) piebildes, tika secināts, ka jaunā modeļa īstenošana bez Kultūras ministrijas skolu finansējuma nav iespējama.

25.maija pēcpusdienā Saeimas Zaļo un zemnieku frakcija arī rīkoja tikšanos ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanu, kuras noslēgumā frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis secināja, ka reformai jānotiek, ka nedrīkst ciest ne skolotāji, ne skolēni un ka darba grupai, iesaistot visas ieinteresētās puses, jāturpina darbs pie optimāla varianta izstrādes. Izglītības un zinātnes ministrs Šadurska kungs, savukārt, aicināja atbalstīt viņa prasību pēc finansējuma kultūrizglītībai Finanšu ministrijā un Ministru kabinetā.

Tā kā viens no 31.maijā Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem jautājumiem bija Finanšu ministrijas Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” izstrādes procesā izstrādāšanā, LKDAF, LMSSA un LMIIA rīkoja piketu, kurā atbalstīja Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas prasību kultūrizglītības skolu finansēšanai un pieprasīja vienlīdzīgu attieksmi no valdības puses pret mākslas un mūzikas skolu pedagogiem.

Piketā piedalījās apmēram 150 mākslas un mūzikas skolu skolotāji, skolēni, vecāki un vienkārši kultūrizglītības jomas atbalstītāji.

Pikets jāvērtē kā veiksmīgs un pamanāms, to atzīmēja arī visi mediji.

Žēl, ka Ministru prezidents un izglītības un zinātnes ministrs neuzskatīja par vajadzīgu iznākt un aprunāties ar piketētājiem – valdība tomēr izglītību ir pasludinājusi par prioritāru jomu. Vai tiešām nebija ko teikt? Līdz jaunajam mācību gadam ir palikuši vairs tikai 3 mēneši…

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs

29463620