(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) jau 27.aprīlī pauda savu neizpratni par Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska paziņojumu, ka mūzikas un mākslas skolu pedagogi netiek iekļauti kopīgajā pedagogu atalgojuma sistēmā, līdz ar to finansējums šo skolu atalgojuma celšanai jāmeklē Kultūras ministrijas (KM) budžetā. Ja ministrs Šadurskis visu laiku runāja par uzlabotu veco modeli, tad jāatgādina, ka vecajā modelī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saņēma finansējumu visai izglītības sistēmai Latvijā un tālāk sadalīja pa jomām – gan KM, gan arī citām, kuru pakļautībā ir izglītības iestādes.

Tā kā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) liedza LKDAF pārstāvim piedalīties 6.maijā rīkotajā darba grupas sanāksmē par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādi, LKDAF 11.maijā noorganizēja tikšanos ar IZM ministru Kārli Šadurski un KM ministri Daci Melbārdi, pieaicinot arī Finanšu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas un Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas pārstāvjus, lai vēlreiz viestu skaidrību jautājumā par mākslas un mūzikas skolu skolotāju darba samaksu.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis klātesošos informēja par IZM apņemšanos atrast 5,9 miljonus savām profesionālajām skolām un 5,6 miljonus profesionālās ievirzes izglītībai, un ka atbalstīšot KM prasību apmēram 7 miljonus mākslas un mūzikas skolu finansējumam piešķirt no valsts budžeta. LKDAF priekšsēdētājs norādīja, ka ar vienkāršu atbalstu vārdos nekas netiks paveikts sistēmas sakārtošanā.

Rīgas Doma kora skolas arodbiedrības priekšsēdētāja Aija Ziņģīte norādīja uz netaisnību un skolotāju sadalīšanu divās kategorijās: vieni turpmāk būs labāk apmaksāti, bet citi paliks otrās šķiras statusā – kāpēc, piemēram, Rīgas Doma kora skolas matemātikas skolotājam pēc jaunā modeļa ieviešanas jāsaņem mazāk tikai tādēļ, ka viņš strādā KM pakļautībā esošā skolā?

Gan KM, gan arodbiedrība izglītības ministram norādīja, ka jāsaglabā vienota izglītības sistēma un vienota darba samaksas sistēma visiem pedagogiem, nav pieļaujama pedagogu diskriminācija atkarībā no tā, kādas ministrijas pakļautības skolā viņi strādā.

Izglītības ministrs gan arī uzdeva jautājumu, vai jūs būtu ar mieru, ka algu palielinājums nav no 420 uz 680 eiro, bet, piemēram, tikai 50 eiro? Zāle atbildēja, ka ir ar mieru. Un šo ministrs teica, ka esam vēsturiskā brīdī, esam mainījuši jauno darba samaksas modeli.

Ņemot vērā, ka sacītajam nevar ticēt bez reāla skaitļu seguma, ka tikko ir izsludināts jaunais Ministru kabineta noteikumu projekts „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, par kuru jāsniedz vērtējums līdz 17.maijam, LKDAF plāno rakstīt vēstuli gan Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, gan Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, lai vērstu abu amatpersonu uzmanību uz kultūrizglītības nozīmīgumu, apturētu sasteigtu un līdz galam sabiedrībā nepārrunātu tiesību aktu pieņemšanu un aicinātu tās uz tikšanos, jo tālāku lēmumu pieņemšana šajā jautājumā ir Ministru prezidenta Māra Kučinska atbildība.

LKDAF ir pārliecināta, ka, izstrādājot vai iniciējot kādu no izglītības politikas aktivitātēm, IZM ir jādiskutē ar tām ministrijām, kuras nodrošina izglītības procesu savās nozarēs. KM ir otrā aiz IZM, kuras padotībā un pārraudzībā ir liels izglītības iestāžu tīkls, kas nodrošina kultūrizglītības pakalpojumus visos izglītības līmeņos. Kultūrizglītību veido 147 pašvaldību un privātās profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras īsteno mākslas, mūzikas un dejas programmas, kā arī 14 valsts un divas pašvaldību profesionālās vidējās izglītības iestādes, kuras īsteno mākslas, dizaina un mūzikas izglītības programmas.

LKDAF savas iebildes pret jaunā modeļa īstenošanu jau vienreiz ir paudusi gan IZM, gan arī Ministru prezidentam Kučinskim, LKDAF aicināja arī Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt IZM piedāvātā modeļa ietekmi gan uz pašvaldību budžeta, gan arī uz pašvaldību dibināto skolu pedagogu turpmākās nodarbinātības nosacījumiem un mākslas un mūzikas skolu audzēkņu saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām.

LKDAF atkārtoti norāda, ka valdības rīcības plānā rakstītais ir krasā pretrunā ar to rīcību, kādu pašlaik īsteno IZM.

LKDAF ir kategoriski pret pēkšņu un nesagatavotu kultūrizglītības jomas finansējuma modeļa maiņu četrus mēnešus pirms jaunā mācību gada sākuma.

 

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs