(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

Lai apspriestu aktuālos darba tiesību jautājumus, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu 2020.gada 5. novembrī organizēja ikgadējo Darba tiesību forumu. LBAS Darba tiesību forumā šogad īpaša uzmanība tika veltīta Darba likuma piemērošanas problēmjautājumiem un izmaiņām COVID-19 pandēmijas izplatības laikā, attālinātā darba juridiskiem un darba drošības aspektiem, darba devēja jaunajiem pienākumiem, norīkojot darbiniekus darbam ārvalstīs, kā arī sociālo partneru priekšlikumiem nākamajiem Darba likuma grozījumiem. Neizpalika jautājumi, kas skar emocionālās vardarbības regulēšanu darba tiesību aktos un darba un privātās dzīves saskaņošanu.

Forumu atklāja Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs, un Pērs Krumrejs, Fridriha Eberta fonda pārstāvniecības Baltijas valstīs direktors.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Darba tiesību joma līdztekus darba samaksas jautājumam ir arodbiedrību darba prioritāte. Šīs pandēmijas laikā ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai likumus ievērot, bet tos arī piemērot. Un, lai šis process notiktu līdzsvaroti, ir ļoti svarīgi nepieklusināt sociālo dialogu, bet, izmantojot šī brīža attālinātā darba formas, turpināt kopīgi strādāt ar sociālajiem partneriem.”

Par to, kā COVID-19 ir ietekmējis Latvijas darba tirgu, forumā informēja Anta Praņēviča, pētījumu grupas vadītāja no SIA Fontes Vadības konsultācijas.                                                                             

Par darba tiesību pielāgošanu COVID-19 ietekmei pastāstīja Kaspars Rācenājs, LBAS darba tiesību konsultants.                                                                                                                      

Veselības ministrijas Vides veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane forumā skaidroja epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami darba devējiem un darbiniekiem. Savukārt Valsts darba inspekcijas direktora vietniece Andra Auziņa informēja par biežākajām darbinieku sūdzībām un darba tiesību izaicinājumiem COVID-19 laikā.

Par valsts iestāžu darbinieku pašsajūtu ārkārtējās situācijas laikā stāstīja Katri Vintiša, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece. COVID-19 ietekmi uz darba vidi Latvijā un attālinātā darba juridiskos un darba drošības aspektus atklāja Linda Paegle, Rīgas Stradiņa universitātes pētniece, un Andis Burkevics, zv. advokāts, advokātu birojs “Sorainen”.                                

Ar COVID-19 seku pārvaldīšanu praksē dalījās Uldis Biķis, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs.

Par darba devēja jaunajiem pienākumiem, norīkojot darbiniekus darbam ārvalstīs, pastāstīja Nataļja Preisa, LBAS Eiropas tiesību eksperte, bet par sociālo partneru priekšlikumiem nākamajiem Darba likuma grozījumiem informēja Kaspars Rācenājs, LBAS darba tiesību konsultants, un Jānis Pumpiņš, LDDK jurists, darba tiesību eksperts.

Darba un privātās dzīves saskaņošanas direktīvas un Direktīvas par caurspīdīgiem un caurskatā-miem darba apstākļiem ieviešanas Latvijas darba tiesībās nianses atklāja Līga Klemere un Astra Pilsuma, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākās ekspertes.                  

Uz jautājumu, ko mācāmies no tiesu prakses saistībā ar emocionālās vardarbības regulēšanu darba tiesību aktos, atbildēja Elīna Ūsiņa, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste, un Andris Lazdiņš, zv. advokāts no advokātu biroja “Ellex Kļaviņš”.

Informāciju sadarbībā ar LBAS sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                       LKDAF  priekšsēdētājs