(LKDAF)

Uz Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības (LBAS) rīkoto akciju – tautas sapulci “Par cienīgu darbu veselam un izglītotam cilvēkam Latvijā”  bija ieradušies aptuveni 3000 cilvēku. “Kvalitatīva izglītība nav par velti!”, “Neklusēsim! Ikvienam jāaizstāv tiesības uz pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi”, “Mūsu klusēšana kaitē jūsu veselībai” – šie un līdzīgi plakāti liecināja par aktuālajām tēmām.

Arodbiedrību priekšsēdētājs Pēteris Krīgers sapulces sākumā norādīja, ka vēlas runāt par problēmām, kuras nepieciešams risināt. Pagaidām tās prasības, kas iepriekš izvirzītas, esot palikušas nesadzirdētas.

Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas arodbiedrības priekšsēdētaja Irēna Zaharēviča savā uzruna uzsvēra: „Mums pašiem jācīnās savā valstī”, nevis jāpaļaujas tikai uz Eiropas Savienību, skolotājiem ir tik liela darba slodze, ka viņi “vienkārši sadeg”.

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs vēlreiz aktualizēja jautājumu par mākslas un mūzikas skolu padagogu darba samaksu, kuru Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) tagad, 4 mēnešus pirms jaunā mācību gada,pēkšņi atstāj Kultūras ministrijas ziņā.

J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas arodbiedrības priekšsēdeētāja Irēna Zaharēviča un LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs norādīja, ka Valdības rīcības plānā rakstītais ir krasā pretrunā ar to rīcību, kādu pašlaik īsteno izglītības un zinātnes ministrs.

Priekšplānā LKDAF grāmatvede Inese Fedulova

Paldies visiem mūsu arodbiedrības biedriem, kuri piedalījās tautas sapulcē un nepalika vienaldzīgi pret problēmām, kuras prasa neatliekamu risinājumu.

 

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs