(LKDAF)

26.aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizēja ikgadējo Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītu konferenci, kas šogad notika ar moto “Stress darba vietās – kolektīvs izaicinājums” un “Darba vietas visiem vecumiem”. Konferencē piedalījās arī LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.


Konferences tēmas bija „Eiropas Savienības arodbiedrību aktuālie jautājumi darba aizsardzībā”, „Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam”, „Darba aizsardzības situācija valstī, 2016. gada ieceres un izaicinājumi”, „Arodveselības jaunie izaicinājumi. Stresa izraisītās arodslimības un gados vecāku darbinieku veselības indikācijas”, „Jaunumi invaliditātes noteikšanā 2016.gadā” un Rehabilitācijas iespējas cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem – sociālā un profesionālā rehabilitācija”.

Par šīm nozīmīgajām tēmām informēja gan LBAS eksperti un Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Sabiedrības integrācijas aģentūras pārstāvji, gan arī Darba vides un veselības institūta, P.Stradiņa Klīniskās universitātes Arodslimību un radiācijas centra un Veselības un darba ekspertīzes ārstu valsts komisijas speciālisti.

Konferences otrajā daļā dalībnieki trīs darba grupās: “Senioru darbs”, “Uzticības personu darba aspekti” un “Nelaimes gadījumu pieteikšana, izmeklēšanas metodoloģija un reģistrācija” izstrādāja savus ieteikumus, kā uzlabot normatīvos aktus, arodbiedrību darbu un sadarbību ar darba devēju šajās jomās.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                          LKDAF priekšsēdētājs