(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2020.gada 27.augustā Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) nama Beletāžas zālē pulcējās LNOB Valde (tās priekšsēdētājs Egils Siliņš un locekļi Inese Eglīte un Sandis Voldiņš) un visu sešu arodbiedrību pārstāvji, lai sāktu sarunas par jauna vienota darba koplīguma izstrādi. Pasākumā piedalījās arī LNOB Juridiskās un personāla daļas vadītāja Dace Rungēvica, sanāksmes gaitu protokolēja Valdes biroja vadītāja Anna Zvirgzdiņa.

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību (LKDAF) pārstāvēja priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, LNOB Administratīvā un mākslinieciski vadošā personāla arodbiedrības priekšsēdētāja Anda Siliņa, Baleta mākslinieku neatkarīgās arodbiedrības priekšsēdētāja Jana Milbreta-Šmite un Tehnisko darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Oskars Plūme.

Kā uzsvēra sanāksmes vadītājs Sandis Voldiņš, šis ir vēsturisks brīdis, kad kopā sanākušas visas sešas arodbiedrības, lai vienotos par jauna visaptveroša darba koplīguma izstrādi. Vairākām arodbiedrībām, piemēram, Baleta mākslinieku neatkarīgajai arodbiedrībai un Tehnisko darbinieku arodbiedrībai ir noslēgti darba koplīgumi, tas noticis jau diezgan sen, un pa šo laiku ir mainījusies gan likumdošana, gan apgrozībā esoša valūta, tādēļ nepieciešams izstrādāt jaunu koplīguma versiju, kurā būtu Vispārīgā daļa, kas attiektos uz visiem nodarbinātajiem, un katrai arodbiedrībai specifiskie jautājumi varētu tikt izskatīti koplīguma speciālajās daļās.

27.08.2020: darba koplīguma sarunu pirmā tikšanās

Sapulces dalībnieki piekrita šāda veida darba koplīguma veidošanai un vienojās par kopīgu organizatorisko jautājumu saskaņošanu. Nolemts, ka darba koplīguma sarunas notiks ceturtdienās.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                   LKDAF priekšsēdētājs