(LKDAF)

“Delfi” (07.03.2011)

 

KM un Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija noslēdz sadarbības līgumu

delfi

Foto: DELFI 

www.DELFI.lv
07. marts 2011 10:11 
 

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte un Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs parakstījuši vienošanos par sadarbību starp Kultūras ministriju (KM) un federāciju, portālu “Delfi” informē ministrijas pārstāvji.

 

Tā paredz, ka puses veicinās stabilu, sabalansētu un ilglaicīgu sadarbību, īpašu uzmanību pievēršot kultūras nozarē strādājošo darba un sociāli ekonomisko interešu aizstāvībai, kultūras nozares attīstībai un sociālā dialoga veicināšanai nozarē.

Saskaņā ar vienošanos KM un LKDAF sadarbojas to normatīvo aktu projektu izstrādē, kuros skartas kultūras nozarē strādājošo intereses darba tiesiskajos un sociālo tiesību jautājumos. Ministrija saskaņā ar līgumu pēc LKDAF lūguma, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, rada iespēju iepazīties ar valsts budžeta projekta izstrādes gaitu, pēc tās lūguma aicina tās pārstāvjus piedalīties KM rīkotajos pasākumos, kas skar kultūras jomā strādājošo intereses darba tiesību un sociālo tiesību jautājumos un, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, iepazīstina to ar normatīvo aktu projektiem, kuri tieši skar kultūras nozarē nodarbināto intereses darba un sociālo tiesību jautājumos un piedāvā iespēju LKDAF speciālistiem iesaistīties darba grupās un komisijās, kas risina kultūras darbinieku intereses skarošus jautājumus darba un sociālajās tiesībās.

Savukārt LKDAF līdz ar sadarbības līguma parakstīšanu apņemas veicināt sociālo dialogu kultūras iestādēs, veicina arodbiedrību veidošanos kultūras iestādēs, sekmē darba koplīgumu slēgšanu un kontrolē koplīgumu nosacījumu izpildi, pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.