(LKDAF)

Ministru kabinets (MK) lēmis, ka no š.g. 1. augusta muzejos, bibliotēkās, kultūras centros, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātru ēkās, koncertzālēs, kinoteātros un šo kultūrvietu ārtelpā notiekošo pasākumu apmeklētāji, atrodoties fiksētās, personalizētās sēdvietās, varēs sēdēt kopā pa divi, ja personas nav vienas mājsaimniecības pārstāvji; vienas mājsaimniecības locekļi varēs sēdēt ne vairāk kā četru personu grupā. Starp katrām divām aizpildītajām sēdvietu grupām pasākuma rīkotājam būs jānodrošina 1 metra distances ievērošana vai aizsargbarjeras uzstādīšana. Pametot savu sēdvietu, pasākumu apmeklētājiem būs jāturpina ievērot savstarpēja 2 metru distance.

Tuvojoties kultūras pasākumu organizatoru, t.sk. valsts un pašvaldību teātru, Latvijas Nacionālās operas un baleta, kā arī koncertorganizāciju un privāto pasākumu organizatoru rudens sezonai, nepieciešams noteikt jaunu regulējumu, saskaņā ar kuru veikt savlaicīgu iepriekš plānoto un izpārdoto kultūras pasākumu pārcelšanu un uz tiem iegādāto biļešu maiņu.

Kontaktinformācija par kultūrvietās notiekošo pasākumu apmeklētājiem tiks fiksēta biļešu nomaiņas brīdī un uzglabāta 1 mēnesi, lai nepieciešamības gadījumā to varētu nodot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rīcībā.

Šādas izmaiņas paredz Kultūras ministrijas virzītie grozījumi MK noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” kas stāsies spēkā līdz ar š.g. 1. augustu. Minētās izmaiņas saskaņotas ar Veselības ministriju un SPKC.

Regulējums attiecībā uz distances ievērošanu kultūrvietās notiekošajos pasākumos mainīts arī kaimiņvalstīs – Igaunija šādu regulējumu pieņēmusi š.g. 9. jūlijā (no 2020. gada 15. jūlija atļaujot iekštelpās pulcēt līdz 1 500 personām, vienlaikus nosakot 50% no telpu piepildījuma kapacitātes), savukārt Lietuvā – š.g. 16. jūlijā (no 2020. gada 1. septembra atceļot kultūras pasākuma apmeklētāju skaita ierobežojumus un nosakot vismaz 1 metra distances ievērošanu).