(LKDAF)

Šogad Covid-19 vīruss ieviesis korekcijas visās dzīves jomās – ne tikai darba vidē, bet arī atvaļinājumā, jūlija mēnesī, kurš LKDAF darbiniekiem tradicionāli ir atvaļinājuma mēnesis, atpūtā pavadītas vien sešas dienas – pārējās veltītas dažādu konsultāciju sniegšanai un dokumentu izskatīšanai. Tieši tāpat arī grāmatvedei bija jāveic naudas pārskaitījumi dalīborganizācijām gan ekskursiju apmaksai, gan biedru atbalstam dzīves priecīgos un bēdīgos brīžos.                                                                                     

Jūlijā turpinājās konsultāciju sniegšana Dailes teātra aktieriem sakarā ar jaunās teātra vadības piedāvājumu dažiem aktieriem mainīt darba līguma nosacījumus.                                             

Saulkrastu Kultūras centrā 8.jūlijā notika arodbiedrības vēlēšanu sapulce, kura tika ievēlēta jauna arodbiedrības vadītāja.                                                                                                                             

8.jūlijā notika arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Valdes sēde, kurā tika izskatīti jautājumi saistībā ar organizācijas ārkārtas kongresa rīkošanu 4.septembrī.                                   

Vispasaules Masu mediju, kultūras un izklaides industrijas arodbiedrību centrāle UNI-MEI lūdza steidzīgi aizpildīt anketu par arodbiedrības iesaisti dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā kultūras nozarē. Organizāciju interesēja arī Covid- krīzes risinājumi Latvijā.                                                         

Rīgas Krievu teātra vadība jūlijā darbiniekus iepazīstināja ar jauno teātra Ētikas kodeksu. Teātra Aktieru arodbiedrība lūdza izskatīt šo projektu un dot savu vērtējumu.                                                        

Latvijas Nacionālā opera un balets (LNOB), savukārt, jūnijā nolēma veikt organizatoriskas izmaiņas un likvidēt Kostīmu uzglabāšanas un ģērbšanas daļu un brīdināja darbiniekus, ka ar viņiem tiks pārtrauktas darba tiesiskās attiecības. Tomēr bez ģērbējām ne opera, ne balets nevarēs pastāvēt, tādēļ darbiniecēm tika piedāvāti uzņēmuma līgumi par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, kuri saturēja vairākas darba līguma pazīmes. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs tikās ar LNOB Valdes locekli S.Voldiņu un Juridiskās un personāla daļas vadītāju D.Rungēvicu, lai pārrunātu esošo situāciju. Sarunu gaitā tika panākta vienošanās, ka trīs darbiniecēm, kuras ir pirmspensijas vecumā un jaunākas, darba līgumi tiks saglabāti. Jūlija beigās šīm darbiniecēm tika piedāvāti grozījumi esošajos darba līgumos un jauni Amata apraksti, kurus nācās izvērtēt un sniegt skaidrojumus darbiniecēm.                                                             

30.jūlijā LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs sagatavoja un nosūtīja vēstuli ar arodbiedrības viedokli par augstākās izglītības mācību iestāžu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas nepieciešamību gan Izglītības un zinātnes ministrijai, gan Ministru prezidentam, gan Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam.                                                                                  

Atzīstot, ka valdība ir atradusi finansējumu vispārējās izglītības pedagogu darba samaksas palielināšanai, tomēr jāsecina, ka augstākās izglītības pedagogi, nesaņemot algas paaugstinājumu, tiks diskriminēti, un tas nav pieļaujams.                                                                                           

A.Misēvičs norādīja, ka Kultūras ministrijas padotībā un pārraudzībā ir liels izglītības iestāžu tīkls, kas nodrošina kultūrizglītības pakalpojumu visos izglītības līmeņos un kam piemērojams pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks, starp kurām ir arī 3 augstskolas (Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Mūzikas akadēmija un Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Kultūras koledža kā LKA struktūrvienība, un pauda cerību, ka Izglītības un zinātnes ministrija pildīs gan likuma, gan Ministru kabineta noteikumu nosacījumus un nodrošinās darba samaksu arī augstskolu pedagogiem.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                          

LKDAF priekšsēdētājs