(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2020.gada 19.februārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Kompetenču attīstības centrā (KAC) Mūkusalas iela 3 notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) nozares ekspertu padomes (NEP) sēde.

Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

 1. Informācija par Latvijas Nacionālās bibliotēkas izglītības nodaļas aktualitātēm – LNB Kompetenču attīstības centra vadītāja Dženija Dzirkale – Maļavkina īsuma iepazīstināja ar centra piedāvātajām izglītošanas iespējām bibliotekārajās zinātnēs
 2. Informācija par elektroniski saskaņotajiem dokumentiem starp DMT NEP sanāksmēm – par šo jautājumu informāciju sniedza DMT NEP koordinatore Daiga Bukonte.
 3. DMT NEP nolikuma precizēšana un apstiprināšana – arī šis darba kārtības jautājums bija Daigas Bukontes pārziņā.
 4. Aktualitātes un informācija par Drukas un mediju tehnoloģiju nozares uzņēmumu iesaisti ESF projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
 5. Informācija par LDDK sagatavoto profesionālās izglītības statistisko informāciju.
 6. Informācija par plānoto profesionālās pilnveides programmu LU (redaktoriem un korektoriem).
 7. Diskusija par Drukas un mediju tehnoloģiju NEP 2020. gada prioritātēm.

Sēdē tika veiktas izmaiņas padomes nolikumā, paplašinot NEP pārstāvētas profesionālās izglītības programmu grupas ar izglītības programmu grupu “Žurnālistika un komunikācija”. Vienlaikus tika nolemts Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora Nozaru kvalifikācijas struktūrā (NKS) iekļaut šādas profesionālās kvalifikācijas:

 • “Sabiedrisko attiecību speciālists” (5.LKI)
 • “Reklāmas vadītājs” (6.LKI)
 • “Žurnālists” (6.LKI)
 • “Sabiedrisko attiecību vadītājs” (6.LKI)
 • “Stratēģiskās komunikācijas vadītājs” (7.LKI)
 • “Sabiedrisko attiecību vadītājs” specializāciju “Starptautiskās komunikācijas vadītājs” (6.LKI).

Papildus PINSTA (Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes) sēdē 2020. gada 12. februārī tika apstiprinātas izmaiņas DMT NKS, tajā iekļaujot kvalifikāciju “Iespieddarbu noformējuma tehniķis”.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                   Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) priekšsēdētājs