(LKDAF)

28.01.2016: Tikšanās Kultūras ministrijā

 

28.janvārī pēc Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētāja ierosinājuma Kultūras ministrijā (KM) notika arodbiedrības un ministrijas vadības tikšanās.

No labās: LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, KM Valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Dace Vilsone, KM Valsts sekretārs Sandis Voldiņš, Kultūras ministre Dace Melbārde, KM Valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica

 

LKDAF ar KM vēlējās pārrunāt vairākus aktuālus jautājumus.

 

1. Par Valsts dienesta likuma projektu

2. Par KM budžetu 2017.gadam

3. Par darba samaksas palielināšanas īstenošanu nozares darbiniekiem 2016.gadā.

Cik reāli tas noticis?

4. Par Profesionālās izglītības kompetenču centru (PIKC) izveidošanu.

5. Par pedagogu algu reformu attiecībā uz mākslas un mūzikas skolām.

Sarunā par minētajiem jautājumiem piedalījās LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, Kultūras ministre Dace Melbārde, KM Valsts sekretārs Sandis Voldiņš, KM Valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Dace Vilsone un Valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

Diskusijā par Valsts dienesta likuma projektu A.Misēvičs vēlreiz akcentēja LKDAF viedokli, ka, piemēram, bibliotēku un muzeju darbinieki nebūtu jāpakļauj jaunā likuma normām, jo neveic nekādu valsts pārvaldes funkciju. Savukārt ministrijas speciālisti uzsvēra, ka arī šo kategoriju darbinieki jāatstāj likuma darbības zonā, jo var izrādīties, ka, īstenojot vienoto darba samaksas sistēmu valsts pārvaldes institūcijās, šie muzeju un bibliotēku speciālisti var palikt zaudētājos…

Sarunās par nākošā, 2017.gada KM budžeta plānošanu, tika izvērtēta darba samaksas paaugstināšanas īstenošana 2015.-2016.gadā. Abas sarunu puses secināja, ka ir bijuši gadījumi, kad iestāžu vadītāji darba samaksas paaugstināšanai piešķirtos finanšu līdzekļus ir novirzījuši citiem mērķiem, taču tas savlaicīgi atklāts.

Atbildot uz LKDAF ierosinājumu vienoties par konkrētiem soļiem, kas veicami, lai varētu turpināt darba samaksas kāpinājumu nozarē, ministre bija piesardzīga savās prognozēs, jo arī nākošās valdības prioritāte būs valsts aizsardzība, izglītība un veselības aizsardzības sistēmas sakārtošana.

Jautājumā par Profesionālās izglītības kompetenču centru (PIKC) izveidošanu LKDAF priekšsēdētājs saņēma skaidru ministrijas atbildi, ka PIKC tiks veidoti, attiecīgās  skolas reorganizējot, un ka darbinieki netiks atlaisti un tad atkal pieņemti darbā no jauna.

Par pedagogu algu reformu attiecībā uz mākslas un mūzikas skolām diskutējot, LKDAF viedoklis viennozīmīgi bija, ka mākslas un mūzikas (dejas) skolām nepieciešams atsevišķs regulējums, atšķirīgs no vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksas modeļa, jo arī darbs norit savādāk. KM Valsts sekretārs Sandis Voldiņš apgalvoja, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi vairākus samaksas modeļus, kuros šī atšķirība ir ņemta vērā, un darbs pie optimālā varianta vēl turpinās.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No labās: LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, KM Valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Dace Vilsone, KM Valsts sekretārs Sandis Voldiņš, Kultūras ministre Dace Melbārde, KM Valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica

 

LKDAF ar KM vēlējās pārrunāt vairākus aktuālus jautājumus. Lasīt tālāk…

 

1. Par Valsts dienesta likuma projektu

2. Par KM budžetu 2017.gadam

3. Par darba samaksas palielināšanas īstenošanu nozares darbiniekiem 2016.gadā.

Cik reāli tas noticis?

4. Par Profesionālās izglītības kompetenču centru (PIKC) izveidošanu.

5. Par pedagogu algu reformu attiecībā uz mākslas un mūzikas skolām.

Sarunā par minētajiem jautājumiem piedalījās LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, Kultūras ministre Dace Melbārde, KM Valsts sekretārs Sandis Voldiņš, KM Valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Dace Vilsone un Valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

Diskusijā par Valsts dienesta likuma projektu A.Misēvičs vēlreiz akcentēja LKDAF viedokli, ka, piemēram, bibliotēku un muzeju darbinieki nebūtu jāpakļauj jaunā likuma normām, jo neveic nekādu valsts pārvaldes funkciju. Savukārt ministrijas speciālisti uzsvēra, ka arī šo kategoriju darbinieki jāatstāj likuma darbības zonā, jo var izrādīties, ka, īstenojot vienoto darba samaksas sistēmu valsts pārvaldes institūcijās, šie muzeju un bibliotēku speciālisti var palikt zaudētājos…

Sarunās par nākošā, 2017.gada KM budžeta plānošanu, tika izvērtēta darba samaksas paaugstināšanas īstenošana 2015.-2016.gadā. Abas sarunu puses secināja, ka ir bijuši gadījumi, kad iestāžu vadītāji darba samaksas paaugstināšanai piešķirtos finanšu līdzekļus ir novirzījuši citiem mērķiem, taču tas savlaicīgi atklāts.

Atbildot uz LKDAF ierosinājumu vienoties par konkrētiem soļiem, kas veicami, lai varētu turpināt darba samaksas kāpinājumu nozarē, ministre bija piesardzīga savās prognozēs, jo arī nākošās valdības prioritāte būs valsts aizsardzība, izglītība un veselības aizsardzības sistēmas sakārtošana.

Jautājumā par Profesionālās izglītības kompetenču centru (PIKC) izveidošanu LKDAF priekšsēdētājs saņēma skaidru ministrijas atbildi, ka PIKC tiks veidoti, attiecīgās  skolas reorganizējot, un ka darbinieki netiks atlaisti un tad atkal pieņemti darbā no jauna.

Par pedagogu algu reformu attiecībā uz mākslas un mūzikas skolām diskutējot, LKDAF viedoklis viennozīmīgi bija, ka mākslas un mūzikas (dejas) skolām nepieciešams atsevišķs regulējums, atšķirīgs no vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksas modeļa, jo arī darbs norit savādāk. KM Valsts sekretārs Sandis Voldiņš apgalvoja, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi vairākus samaksas modeļus, kuros šī atšķirība ir ņemta vērā, un darbs pie optimālā varianta vēl turpinās.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs