(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"><figure class="wp-block-image"><img class="hot-random-image" style="width:100%;height:auto" src="https://lkdaf.lv/images/stories/31_05_16/792335.jpg" alt="Random image" /></figure> <div class="textwidget"><img class="alignnone wp-image-303 aligncenter" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/viaa.jpg" alt="" width="177" height="94" /> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-302" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/mei_logo.jpg" alt="" width="148" height="93" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-301" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/lpua.jpg" alt="" width="122" height="54" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-299" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/lbas_logo.jpg" alt="" width="170" height="151" /></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-298" src="https://lkdaf.lv/wp-content/uploads/2017/02/KM_logo-300x59.jpg" alt="" width="158" height="31" /></p> <p style="text-align: center;"></p>  </div> </div> </div></div> <div class="lkdaf-layout-cell lkdaf-content"> <article class="lkdaf-post lkdaf-article " style=""> <div class="lkdaf-postcontent clearfix"><div class="navigation"> <div class="alignleft">« <a href="https://lkdaf.lv/?p=64" title="16.10.2015: Visi uz „Rīgas Cirku”!" rel="prev">16.10.2015: Visi uz „Rīgas Cirku”!</a></div> <div class="alignright"><a href="https://lkdaf.lv/?p=67" title="28.01.2016: Tikšanās Kultūras ministrijā" rel="next">28.01.2016: Tikšanās Kultūras ministrijā</a> »</div> </div></div> </article> <article id="post-66" class="lkdaf-post lkdaf-article post-66 post type-post status-publish format-standard hentry category-aktul-informcija" style=""> <div class="lkdaf-postmetadataheader"><h1 class="lkdaf-postheader entry-title">09.12.2015: LKDAF Padomē</h1></div> <div class="lkdaf-postcontent clearfix"><p><b>09.12.2015: LKDAF Padomē</b></p> <p><b> </b></p> <p>2015.gada 9.decembrī notika kārtējā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padomes sēde, kuras darba kārtībā bija gan jautājumi par paveiktajiem darbiem, gan arī biroja sagatavotās aptaujas rezultātu analīze, gatavojoties LKDAF nākošajam – 8.kongresam, kurš notiks 2016.gada 16.aprīlī.</p> <p> <span id="more-66"></span> </p> <p><i> </i></p> <p>Pirms Padomes sēdes dalīborganizācijām tika nosūtīts pārskats par biroja darbību laika periodā no 30.09.- 30.11.2015:</p> <p><b> </b></p> <p><b>I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:</b></p> <p><b> </b></p> <ol start="1"> <li>Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 7</li> <li>Par Darba koplīguma jautājumiem: 13</li> <li>Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 5</li> <li>Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 7</li> <li>Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 47</li> <li>Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem:13</li> <li>Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 9</li> <li>Par darba tiesību jautājumiem: 4</li> <li>Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 2</li> <li>Par darba samaksas jautājumiem: 3</li> <li>Par darba strīdiem: 2</li> <li>Par arodbiedrību tiesību jautājumiem, arodbiedrības īpašumi: 2</li> <li>Par darbinieku skaita samazināšanu: 2</li> <li>Par mobingu, bosingu darba vietā: 1</li> <li>Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 7</li> <li>Par atvaļinājumiem: 3</li> <li>Par Darba kārtības noteikumiem: 2</li> <li>Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 0</li> <li>Par darba laiku: 4</li> <li>Par darbu atpūtas dienā: 1</li> <li>Par amata aprakstu: 1</li> <li>Par darbinieku atestāciju: 1</li> <li>Par disciplinārsoda uzlikšanu: 0</li> <li>Par uzņēmuma reorganizāciju: 2</li> <li>Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte: 4</li> <li>Komandējumi: 1</li> <li>Izdienas pensijas: 1</li> </ol> <p> </p> <p><b>II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:</b></p> <p><b> </b></p> <p>1. Izskatīts Ministru Kabineta rīkojuma projekts „<i>Par valstij dividendēs izmaksājamo</i></p> <p align="left"><i> valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio” peļņas daļu</i>”, atbalstīts</p> <p align="left">projekts, ka 2014.gadā gūtā peļņa tiek izlietota atbilstoši Elektronisko plašsaziņas</p> <p align="left">līdzekļu likuma 70.panta 3.un4. daļai, lai nodrošinātu kvalitatīvu sabiedriskā</p> <p align="left">pasūtījuma izpildi un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „<i>Latvijas Radio</i>”</p> <p align="left">ilgtspēju.</p> <p>2. Darbs pie LKDAF jaunajiem statūtiem (jauno normatīvo aktu – „<i>Arodbiedrību likums</i>”,</p> <p>„<i>Biedrību un nodibinājumu likums</i>” piemērošana statūtu izstrādē).</p> <p>3. Izskatīti normatīvie akti un informācija saistībā ar LIZDAs organizēto streiku. Sagatavots</p> <p>LKDAF viedoklis.</p> <p>4. Sniegts viedoklis LKDAF biedriem (pedagogiem) par piedalīšanos LIZDAs organizētā streikā.   5. Veikti labojumi un papildinājumi Latvijas Kara muzeja darba koplīgumā. Sagatavoti skaidrojumi</p> <p>no normatīvajiem aktiem par papildatvaļinājumiem.</p> <p> </p> <p><b>III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:</b></p> <p><b> </b></p> <ol> <li>Izskatītas LBAS jaunākās ekspertīzes darba tiesībās, darba aizsardzībā u.c.</li> <li>Judikatūras daru bāzes darba tiesībās regulāra papildināšana.</li> </ol> <p>3. Sagatavoti skaidrojumi darba tiesībās, darba aizsardzībā, par uzticības personu, nosūtīti</p> <p>LNVM.</p> <p>4. Grozīts un papildināts LKDAF koplīguma projekts.</p> <p> </p> <p><b>IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:</b></p> <p> </p> <p>1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes sēdē.</p> <p>2. LKDAF juriskonsultes Maijas Pastares konsultācijas un viedokļu apmaiņa ar LBAS</p> <p>juristiem un nozaru juristiem par dažādiem tiesību jautājumiem.</p> <p>3. Konsultācija ar LBAS darba aizsardzības speciālistu M.Pužulu par darba drošības</p> <p>jautājumiem.</p> <p>4. Izskatīti LBAS dalīborganizāciju priekšlikumi grozījumiem <i>Darba likumā</i>.</p> <p> </p> <p><b>V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:</b></p> <p><b> </b></p> <p>1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un juriskonsulte Maija Pastare piedalījās Rīgas</p> <p>horeogrāfijas vidusskolas arodbiedrības sapulcē, lai pārrunātu nodarbinātības un darba</p> <p>samaksas jautājumus.</p> <p>3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un</p> <p>zinātnes komisijas sanāksmē par Kultūras m ministrijas 2016.gada budžeta</p> <p>jautājumiem.</p> <p>4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Latvijas Kara muzeja darbinieku</p> <p>tikšanās pasākumā ar Aizsardzības ministrijas (AM) Parlamentāro sekretāru Andreju</p> <p>Panteļejevu, Audita <strong>un inspekcijas departamenta</strong><strong> </strong>direktoru – audita nodaļas vadītāju</p> <p>Mārtiņu Paškēviču un Militāri publisko attiecību departamenta direktoru Kasparu</p> <p>Galkinu, lai kopīgi izvērtētu situāciju muzejā – attiecību saasināšanos starp direktori un</p> <p>darba kolektīvu, par ko savā vēstulē Aizsardzības ministriju bija informējis un</p> <p>parakstījis vismaz 51 muzeja darbinieks.</p> <p>5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs nosūtīja vēstuli Saeimas „Saskaņas” frakcijas</p> <p>deputātam Igoram Pimenovam par LKDAF 2,9 miljonu eiro prasību Kultūras</p> <p>ministrijas 2016.gada budžetam.</p> <p>6. Konsultācijas ar LR Uzņēmumu reģistra speciālistiem par arodbiedrību statūtu un</p> <p>nosaukuma maiņu. Konsultācija ar LR Uzņēmumu reģistra Rīgas reģiona nevalstisko</p> <p>organizāciju un masu informācijas līdzekļu reģistrācijas nodaļas valsts notāri I.Keiču.</p> <p>Saņemta atbilde par arodbiedrības nosaukuma veidošanu.</p> <p>7. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās tikšanās pasākumā ar LNB</p> <p>Kompetenču attīstības<b> </b>centra vadītāju Dženiju Dzirkali-Maļavkinu, izglītības metodiķi</p> <p>Jautrīti Ašurovu un direktoru Andri Vilku par iestādes iesaistīšanos Drukas un mediju</p> <p>tehnoloģiju NEP darbā.</p> <p> </p> <p><b>VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM</b></p> <p><b> </b></p> <p>1. Konsultācijas ar Rīgas domes IKS departamenta direktora G.Helmaņa biroju par RCB</p> <p>izstrādātā Darba koplīguma izskatīšanas gaitu.</p> <p>2. Sastādīta vēstule (projekts) Daugavpils pašvaldībai par algu paaugstināšanu LCB un DNMM</p> <p>speciālistiem.</p> <p>3. Veikti labojumi RCB koplīguma projektā, sagatavoti iesniegšanai darba devējam, vēstule darba</p> <p>devējam par <i>Darba likuma</i> normu ievērošanu koplīguma noslēgšanas sakarā.</p> <p> </p> <p><b>VII. PUBLICITĀTE</b>:</p> <p>1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājas lapai par aktualitātēm;</p> <p>2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju ziņu aģentūrai LETA par</p> <p>nozares 2016.gada budžeta aktualitātēm.</p> <p> </p> <p><b>VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:</b></p> <p> </p> <p>1. Nosūtīta atbalsta vēstule Indijas Rietumbengālijas „<i>Pepsico</i>” firmas strādniekiem viņu cīņā par tiesībām dibināt arodbiedrību.</p> <p> </p> <p>Izanalizējot biroja sagatavotās aptaujas rezultātus, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padome nolēma:</p> <p> </p> <ol> <li>Pamatojoties uz Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Statūtu </li> </ol> <p>3.6.1.punktu: „<i>arodbiedrības biedru nauda ir priekšnoteikums LKDAF darbības nodrošināšanai, garantējot savu biedru tiesību aizsardzību atbilstoši Statūtiem, kā arī mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei arodbiedrības biedru interesēs</i>” un 4.11.6.punktu: LKDAF Padome „<i>koordinē Sociālā atbalsta fonda darbību, pieņem ar to saistītus lēmumus, ko paredz fonda nolikums</i>”, izteikt Sociālā atbalsta fonda nolikuma 3.punktu sekojošā redakcijā:</p> <p> </p> <p><i>Sociālā atbalsta fondu veido dalīborganizācijas, veicot iemaksas 55% (piecdesmit piecu procentu) apmērā no biedru naudas kopsummas.</i></p> <p> </p> <p>45% no biedru naudas kopsummas saskaņā ar LKDAF Statūtu 5.4.punktu tiek izlietota „<i>LKDAF priekšsēdētāja un biroja darbinieku atlīdzībai par darbu, LKDAF biroja darbības nodrošināšanai, arodbiedrības darbības nodrošināšanai, aizstāvot savu biedru intereses un tiesības, arodbiedrības pasākumu organizēšanai, dalīborganizāciju informēšanai, aģitācijai, metodisko un informatīvo materiālu izdošanai, starptautiskās darbības veicināšanai</i>”.</p> <p> </p> <p>LKDAF Padome arī apstiprināja nākošā kongresa Darba kārtību.</p> <p> </p> <p>Informāciju sagatavoja</p> <p> </p> <p>Aldis Misēvičs</p> <p>LKDAF priekšsēdētājs</p> <p> </p> <p><i> </i></p> <p> </p> </div> </article> </div> <div class="lkdaf-layout-cell lkdaf-sidebar2"><div id="search-2" class="lkdaf-block widget widget_search clearfix"> <div class="lkdaf-blockcontent"><form class="lkdaf-search" method="get" name="searchform" action="https://lkdaf.lv/"> <input name="s" type="text" value="" /> <input class="lkdaf-search-button" type="submit" value="" /> </form></div> </div><div id="polls-widget-2" class="lkdaf-block widget widget_polls-widget clearfix"> <div class="lkdaf-blockheader"> <div class="t">Aptauja</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"><div id="polls-1" class="wp-polls"> <form id="polls_form_1" class="wp-polls-form" action="/index.php" method="post"> <p style="display: none;"><input type="hidden" id="poll_1_nonce" name="wp-polls-nonce" value="39962a0e18" /></p> <p style="display: none;"><input type="hidden" name="poll_id" value="1" /></p> <p style="text-align: center;"><strong>Vai jūs savā darba vietā esat saskārušies ar darba tiesību pārkāpumiem?</strong></p><div id="polls-1-ans" class="wp-polls-ans"><ul class="wp-polls-ul"> <li><input type="radio" id="poll-answer-1" name="poll_1" value="1" /> <label for="poll-answer-1">Jā</label></li> <li><input type="radio" id="poll-answer-2" name="poll_1" value="2" /> <label for="poll-answer-2">Nē</label></li> </ul><p style="text-align: center;"><input type="button" name="vote" value=" Balsot " class="Buttons" onclick="poll_vote(1);" /></p><p style="text-align: center;"><a href="#ViewPollResults" onclick="poll_result(1); return false;" title="Rezultāti Of This Poll">Rezultāti</a></p></div> </form> </div> <div id="polls-1-loading" class="wp-polls-loading"><img src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/wp-polls/images/loading.gif" width="16" height="16" alt="Loading ..." title="Loading ..." class="wp-polls-image" /> Loading ...</div> </div> </div><div id="recent-posts-2" class="lkdaf-block widget widget_recent_entries clearfix"> <div class="lkdaf-blockheader"> <div class="t">Populārākās</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"> <ul> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1068">05.03.2024: LKDAF pārskats par biroja darbu</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1064">04.03.2024:Latvijas Valsts prezidenta E. Rinkēviča tikšanās LBAS</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1061">26.02.2024: Arodbiedrības nepiekrīt samazināt darba nespējas lapu apmaksas apmēru!</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1058">20.02.2024: Drukas un mediju tehnoloģiju Nozares ekspertu padomē</a> </li> <li> <a href="https://lkdaf.lv/?p=1055">10.01.2024: LKDAF atbalsta “Latvijas Radio” arodbiedrības viedokli</a> </li> </ul> </div> </div><div id="archives-2" class="lkdaf-block widget widget_archive clearfix"> <div class="lkdaf-blockheader"> <div class="t">Arhīvs</div> </div><div class="lkdaf-blockcontent"> <ul> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202403'>marts (2024)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202312'>decembris (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202310'>oktobris (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202306'>jūnijs (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202304'>aprīlis (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202303'>marts (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202302'>februāris (2023)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202212'>decembris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202211'>novembris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202210'>oktobris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202209'>septembris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202205'>maijs (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202204'>aprīlis (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202202'>februāris (2022)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202112'>decembris (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202109'>septembris (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202106'>jūnijs (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202102'>februāris (2021)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202010'>oktobris (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202009'>septembris (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202008'>augusts (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202003'>marts (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=202002'>februāris (2020)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201912'>decembris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201910'>oktobris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201909'>septembris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201905'>maijs (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201904'>aprīlis (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201902'>februāris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201901'>janvāris (2019)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201811'>novembris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201810'>oktobris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201809'>septembris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201805'>maijs (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201804'>aprīlis (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201803'>marts (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201801'>janvāris (2018)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201712'>decembris (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201710'>oktobris (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201707'>jūlijs (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201706'>jūnijs (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201705'>maijs (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201704'>aprīlis (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201703'>marts (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201702'>februāris (2017)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201612'>decembris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201611'>novembris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201610'>oktobris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201608'>augusts (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201606'>jūnijs (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201605'>maijs (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201604'>aprīlis (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201603'>marts (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201602'>februāris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201601'>janvāris (2016)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201510'>oktobris (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201508'>augusts (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201505'>maijs (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201504'>aprīlis (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201502'>februāris (2015)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201201'>janvāris (2012)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201103'>marts (2011)</a></li> <li><a href='https://lkdaf.lv/?m=201102'>februāris (2011)</a></li> </ul> </div> </div></div> </div> </div> </div><footer class="lkdaf-footer"><div class="lkdaf-footer-text"> <p>© 2011-2019.Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība. </div> </footer> </div> </div> <div id="wp-footer"> <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://lkdaf.lv/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=6.5.2' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='gllr_stylesheet-css' href='https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/gallery-plugin/css/frontend_style.css?ver=4.7.1' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='gllr_fancybox_stylesheet-css' href='https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/gallery-plugin/fancybox/jquery.fancybox.min.css?ver=4.7.1' type='text/css' media='all' /> <script type="text/javascript" id="hot_random_image_header-js-after"> /* <![CDATA[ */ const hot_random_image_cover = "https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/hot-random-image/images/hot_random_image.png"; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.5.2" id="comment-reply-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/anti-spam/assets/js/anti-spam.js?ver=7.3.5" id="anti-spam-script-js"></script> <script type="text/javascript" id="custom-script-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpdata = {"object_id":"66","site_url":"https:\/\/lkdaf.lv"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/wp-meta-and-date-remover/assets/js/inspector.js?ver=1.1" id="custom-script-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-polls-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var pollsL10n = {"ajax_url":"https:\/\/lkdaf.lv\/wp-admin\/admin-ajax.php","text_wait":"Your last request is still being processed. Please wait a while ...","text_valid":"Please choose a valid poll answer.","text_multiple":"Maximum number of choices allowed: ","show_loading":"1","show_fading":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://lkdaf.lv/wp-content/plugins/wp-polls/polls-js.js?ver=2.77.2" id="wp-polls-js"></script> <script type="text/javascript" id="gllr_enable_lightbox_ios-js-after"> /* <![CDATA[ */ ( function( $ ){ $( document ).ready( function() { $( '#fancybox-overlay' ).css( { 'width' : $( document ).width() } ); } ); } )( jQuery ); /* ]]> */ </script> <!-- 49 queries. 0,390 seconds. --> </div> </body> </html>