(LKDAF)

            Lai pārrunātu aktualitātes kultūras nozarē saistībā ar darba samaksas jautājumu risināšanu, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs 10.oktobrī Kultūras ministrijā (KM) tikās ar ministru Nauri Puntuli un  Valsts sekretāri Daci Vilsoni.

LKDAF vadība vēlējās pārrunāt aktuālās tēmas, kā arī paust arodbiedrības viedokli jaunajam ministram par nozarei būtiskiem jautājumiem:

1. Par darba samaksas palielināšanas īstenošanu 2020. gadā;

2. Par KM budžetu 2020. gadam;

3. Kultūrizglītības skolotāju noslodze un finansējums;    

4. Situācija “Latvijas Radio”, darba samaksa un kompensācija par iziešanu no reklāmas tirgus;

5. Par Izdienas pensiju koncepcijas izvērtēšanu.

            LKDAF pateicās Naurim Puntulim, ka ministrijas prioritāte joprojām ir kultūras nozarē strādājošo darba samaksas paaugstināšana.                                                                        

Valsts sekretāre Dace Vilsone apliecināja, ka ministrija ir veikusi aprēķinus un jau pārrunājusi jautājumu par darba samaksas palielināšanu ar institūciju vadītājiem ar domu, ka speciālistu atlīdzībai par darbu, piemēram, muzejā būtu jāsasniedz vidēji 930 eiro apjoms, jo ministrijas rīcībā darba samaksas pieaugumamnozarē būs 8,3 miljoni eiro.

            Jautājumā par kultūrizglītības skolotāju noslodzi KM ir izveidojusi darba grupu, kas izvērtēs mākslas un mūzikas skolu programmas un vienosies, kas un kādā apjomā mācams kurā klasē. Kad grupa būs izstrādājusi savus priekšlikumus, ar tiem tiks iepazīstināti visi skolu pedagogi. Un arī tagad ikviens, kurš vēlas iesaistīties darba grupā, to var darīt, iepriekš piesakoties. Valsts sekretāre uzsvēra – ministrija pilnībā finansējumu nodrošina audzēkņu skaitam programmās, kuras tiek noteiktas valsts pasūtījumā. Par papildus audzēkņu finansēšanu jālemj pašvaldībai, piesaistot vecāku līdzmaksājumus. Turklāt jādomā arī par īstenojamo mācību programmu iedalījumu – visi skolēni nav vienlīdz talantīgi un dažkārt arī nav pietiekami motivēti nopietni mācīties, tad arī rodas jautājums – kuriem skolēniem jāmācās t.s. „dārgajās” programmās, bet kuriem pietiktu ar ‘lētāku”.

            Tikšanās laikā tika pārrunāts arī jautājums par sabiedrisko mediju finansēšanas problēmām, par pamatu ņemot situāciju “Latvijas Radio”. KM nav lēmēja un finanšu prasītāja sabiedriskajiem medijiem, par to atbild NEPLP, ministrijas atbildība ir mediju politikas jautājumi.

            Jautājumā par Izdienas pensiju koncepcijas izvērtēšanu gan ministrija, gan arodbiedrība apliecināja gatavību aizstāvēt spēkā esošo „Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumu”.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs