(LKDAF)

 28.02.2011

Nr. 01-16/27

 

  

Valdim Dombrovska k-gam   

Latvijas Republikas Ministru prezidentam

 

                                                                     Andrim Vilka k-gam

                                                                      Latvijas Republikas Finanšu ministram

                                                                    

                                                                     Sarmītei Ēlertes k-dzei

                                                                    Latvijas Republikas Kultūras ministrei

 

 Par atbalstu Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas

protestam pret valdības noteikto augstākās izglītības finansējuma konsolidāciju

 

       Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) pilnībā atbalsta Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas protestu pret valdības noteikto augstākās izglītības finansējuma konsolidāciju, kura paredz valsts apmaksāto studiju vietu skaita augstskolās samazināšanu, tādejādi Kultūras ministrijas (KM) budžetā ietaupot LVL 400 000 .

       LKDAF nav pieņemams veids, kādā tiek piedāvāts samazināt finansējumu, proti, tas notiek vienpusējā kārtā, nekonsultējoties ar nozares speciālistiem, vienkārši nosaucot kādu skaitli.

       Ne Ministru prezidents, ne Finanšu ministrs nav pamanījuši, ka KM savā pārziņā esošajās augstskolās finansē 1371 studiju vietu, savukārt Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) – 19 323 vietas – tātad 14 reizes mazāku studentu skaitu, bet piedāvātais samazinājums IZM ir LVL 600 000, bet KM – LVL 400 000 – atšķirība 1,5 reizes.

     Atgādināšu, ka šī Valdība savā Deklarācijā noteikusi, ka valdības ilgtermiņa politiskie mērķi un prioritātes ir demokrātijas nostiprināšana, aktīva sabiedrības un sociālo partneru iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā, kas diemžēl, nav notikusi.

 

Deklarācijā minēti uzdevumi, kas veicami Latvijas valsts attīstībai un izaugsmei:

Kultūras jomā:

1) „Celsim kultūras jomas augstākās izglītības kvalitāti un starptautisko konkurētspēju, profesionālās izglītības kvalitāti un sasaisti ar darba tirgu, veicināsim profesionālās ievirzes izglītības pieejamību un paplašināsim piedāvājumu mūžizglītībai.

2) Sekmēsim profesionālās mākslas konkurētspēju starptautiskā līmenī, stiprinot Latvijas pozitīvu atpazīstamību Eiropā un pasaulē. Gatavosimies pasākumiem, kas paredzēti Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā 2014.gadā.”

       Saprašanās Memorandā starp Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un politisko partiju apvienību „Vienotība”, sadaļā „Izglītība”, noteikts, ka abas puses centīsies panākt, ka netiek pieļauta budžeta vietu skaita samazināšana augstākās izglītības iestādēs, līdz 2014.gadam valsts budžeta finansējums augstākajai izglītībai un zinātniskajai darbībai jāpalielina līdz 3% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

       Savukārt sadaļā „Kultūra” noteikts: „Lai nacionālā valsts pastāvētu, ir nepieciešams turpmākajos četros gados pakāpeniski palielināt kultūras nozares finansējumu no esošajiem 1,8% līdz 2,3% no IKP.”

     Līdzīga satura Vienošanās ir noslēgta arī ar politisko partiju apvienību „Zaļo un zemnieku savienība”, tomēr pašlaik izskatās, ka abām valdību veidojošajām apvienībām jau ir aizmirsies, kas tika apsolīts pirms pusgada.

     LKDAF viennozīmīgi uzskata, ka nedrīkst turpināt iznīcināt kultūras nozari. Pagājušajā gadā budžeta samazinājums nozarei bija par 29%, bet salīdzinājumā ar 2008.gadu – pat par 64% . Turpmāka finanšu līdzekļu noņemšana nav pieļaujama.

     Tieši kultūra, mūzika un māksla ir tās jomas, kas spoži pārstāv Latviju visā pasaulē. Nacionālā identitāte (cilvēki, valoda, kultūra) un izcilība (mūsu kori, mūziķi, operdziedātāji, orķestri, teātri, kuri regulāri gūst panākumus starptautiskos konkursos) ir Latvijas konkurētspējas pasaulē labākie pierādījumi. Pārtraucot nozares finansējumu, pastāv draudi, ka šie mākslinieki un mūziķi izvēlēsies turpināt savu radošo darbību citās valstīs – rezultātā Latvija zaudēs līdz šim šo personu izglītībā un radošajā darbībā ieguldītos līdzekļus.

     Neaizmirstiet, ka 2014. gadā Rīga vēlas būt Eiropas kultūras galvaspilsēta. Vai tas būs iespējams, ja visas kultūras nozares augstākās izglītības iestādes būs iznīcinātas 2011. – 2012.gadā?

 

Cieņā,

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs