(LKDAF)

 

Jēkabpils: Krustpils Kultūras nams

  1. gada janvāris iesākās ar zvanu no mūsu Jēkabpils pilsētas un novada padomes priekšsēdētājas un stāstu par to, ka vietējā avīzē kāds no pilsētas domes pārstāvjiem izteicies, ka drīzumā tiks pārtrauktas darba attiecības ar Jēkabpils Tautas nama māksliniecisko vadītāju…

Kā tas var būt? Ne arodbiedrībai, ne pašam mākslinieciskajam vadītājam nekas par to nav zināms, bet tauta jau prasa, kāpēc tad tevi atlaiž no darba?

 

Tā nu Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājam bija jāzvana uz Jēkabpili un jāvēršas pie pilsētas Izglītības un kultūras pārvaldes direktores Intas Ūbeles un jāskaidro, kāda ir procedūra, ja darba devējs plāno pārtraukt darba attiecības ar darbinieku – arodbiedrības biedru.

Tūlīt arī konsultējāmies ar Jēkabpils Tautas nama māksliniecisko vadītāju par situāciju, kādā viņš ir nonācis, un ko viņš pats vēlas darīt. Protams, cilvēks ir sarūgtināts, ka ar viņu neviens tā īsti nav aprunājies un izskaidrojis, kas un kāpēc notiek…

Pēc telefona sarunas LKDAF arī saņēma Jēkabpils pilsētas domes Pieprasījumu un skaidrojumu, ka darba tiesiskās attiecības ar darbinieku plānots izbeigt, pamatojoties uz  Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.554 “Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 8.februāra lēmumu Nr.57 ”Par amatu sarakstiem” kurā tika noteikts svītrot Jēkabpils Kultūras pārvaldes amata vietu – Jēkabpils Tautas nama mākslinieciskas vadītājs.”

Taču, ņemot vērā, ka atlaižamais ir sasniedzis pensijas vecumu un ka viņam vēl ir cits darbs novadā, un nav vēlmes strīdēties ar pašvaldību (Tautas nams tiek aizvērts uz rekonstrukciju uz pāris gadiem), kā arī izvērtējot pašvaldības Pieprasījumā izklāstīto, Arodbiedrība pieņēma lēmumu sniegt piekrišanu darba līguma uzteikumam ar nosacījumu, ka izbeidzot darba tiesiskās attiecības, no darba devēja puses tiks ievērotas visas Darba likuma un citu normatīvo aktu prasības, kas reglamentē darbinieka tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Meklējot internetā informāciju par Jēkabpils pilsētas domes aktivitātēm kultūras jomā, uzdūrāmies arī informācijai par Jēkabpils novada plāniem veidot savu Kultūras pārvaldi, un šis process rosinās izmaiņas novada bibliotēku un kultūras namu ikdienā.

Tādēļ atkal nācās sazināties ar mūsu biedriem – pagastu bibliotekāriem un tautas namu vadītājiem, lai noskaidrotu, kā reorganizāciju plāno novads.

Mūsu bibliotekāri jau bija piekrituši izmaiņām darba līgumos, jo citi varianti vienkārši un arī loģiski nebija iespējami. Kāda pagasta tautas nama vadītājs arī apgalvoja, ka viņš visu zina, kā notiks reorganizācija, ka būs tikai labāk…

Bet tas interesantākais sekoja nākošajā dienā pēc mūsu sarunas – LKDAF saņēma Jēkabpils novada domes vēstuli ar pieprasījumu sniegt piekrišanu darba līguma uzteikumam pēc Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu: „tiek samazināts darbinieku skaits” tieši ar šo tautas nama vadītāju, kurš tikko izteicās pozitīvi par plānoto reorganizāciju…

Atkārtoti pārrunājot situāciju gan ar pagasta tautas nama vadītāju, gan arī ar novada domes izpilddirektoru, neradās bažas, ka mūsu arodbiedrības biedram draud „nepatikšanas”, atliek vien pieteikties konkursā uz jaunajām amatu vietām, jo līdzšinējā darbība, kā arī atbilstošā izglītība ļaus turpināt darbu jaunizveidotās novada Kultūras pārvaldes ietvaros.

Taču vispatīkamākais notikums Jēkabpilī bija arodbiedrības dibināšanas sapulce 23.janvārī Krustpils kultūras namā, kuras laikā 11 darbinieki pievienojās LKDAF saimei.

 

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs